دومین دوره مسابقات برنامه نویسی منطقه ۹ کشور

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان برگزار می کند:

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی منطقه ۹ کشور

11 بهمن 1402

دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور برای اطلاع از شرایط شرکت در این رقابت علمی به وبگاه زیر مراجعه نمایند:

http://semantic.semnan.ac.ir/

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان 

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم