دانشجوی گرامی؛
جهت پیش‌ثبت‌نام بعد از انتخاب دوره‌های مورد نظر فرم را ثبت و تأیید فرمایید.
- پیش‌ثبت‌نام به منزله برگزاری حتمی دوره نمی‌باشد.
- هزینه دوره با توجه به زمان‌بندی دوره و مدرس پیشنهاد می‌گردد و در زمان ‌ثبت‌نام قطعی دریافت می‌شود.
- جهت برگزاری دوره پیشنهادی که در لیست نمی‌باشد، با انتخاب گزینه سایر، دوره مد نظر را ارسال نمایید.
لطفا دوره‌های مد نظر را انتخاب نمایید: