راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل و فرم معدل

برای دریافت گواهی اشتغال به تحصیل و فرم معدل باید از طریق ثبت درخواست در سامانه گلستان اقدام نمایید.

انواع گواهی اشتغال به تحصیل

  • گواهی معمولی که از طریق ثبت درخواست در پیشخوان خدمت می توان اقدام کرد
  •  گواهی با ذکر شماره کلاسه معافیت تحصیلی که باید از قسمت  درخواست های دانشجو- درخواست گواهی اشتغال به تحصیل و شهریه نوع درخواست خود را درخواست گواهی با ذکر معافیت تحصیلی انتخاب و اقدام کرد
  • گواهی های قابل ترجمه که باید از قسمت درخواست های دانشجو- درخواست گواهی اشتغال به تحصیل و شهریه نوع درخواست خود راثبت و به صورت حضوری جهت دریافت گواهی به واحد پذیرش و ثبت نام اقدام کرد
  • گواهی دانشجویان غیر ایرانی که آن را هم از قسمت درخواست های دانشجو- درخواست گواهی اشتغال به تحصیل و شهریه ثبت و بعد از تایید پذیرش و ثبت نام قابل چاپ می باشد.
  • گواهی معدل برای پذیرفته شدگان ارشد که در زمان شرکت در آزمون دانشجوی ترم آخر بوده اند که بعد از ثبت در پیشخوان خدمت و تایید کارشناس از همان قسمت قابل چاپ می باشد.
  • گواهی معدل برای پذیرفته شدگانی که مدرک کارشناسی خود را دریافت نکرده اند که بعد از ثبت در پیشخوان خدمت و تایید کارشناس از همان قسمت قابل چاپ می باشد.

**** تذکر : جهت ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل در پیشخوان خدمت حتما باید دانشجو در ترم مورد نظر واحد داشته و مشغول به تحصیل باشد.

 

 

  • در ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دقت نمایید. در هر ترم ثبت و دریافت گواهی اشتغال به تحصیل برای اول رایگان و برای دریافت بار دوم و بیشتر باید هزینه بپردازید. و بعد از پرداخت هزینه و تایید کارشناس امکان ویرایش و یا عودت هزینه امکان پذیر نیست.

  • در کادر شهر و اداره محل ارسال هم امکان انتخاب از راهنما و هم امکان درج عنوان وجود دارد. از کادر راهنما استفاده کنید و حتما در کادر مطابق راهنما نام شهر و اداره را تایپ نمایید. در صورتی که نیاز به درج معدل ، واحد گذرانده و ... از گواهی شامل موارد استفاده کنید.

بر روی ایجاد کلیک نمایید و در سمت چپ بر روی بازگشت کلیک کنید.

دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیلانی که نوع درخواست خود را فرم معدل انتخاب می کنند در قسمت اداره نام دانشگاه مقصد و در قسمت شهر شهر دانشگاه مقصد را درج نمایند.

  • بعد از ایجاد باید تایید و ارسال را کلیک نمایید تا درخواست شما برای کارشناس صدور گواهی اشتغال به تحصیل ارسال شود. از طریق گزینه گردش کار می توانید درخواست خود را دنبال کنید بعد از تایید درخواست شما توسط کارشناس درخواست شما پایان می یابد و از کارتابل شما خارج می شود برای مشاهده درخواست و چاپ گواهی خود باید جاری را به تمام موارد تغییر دهید و سپس گواهی خود را چاپ نمایید.