تاریخ و محل برگزاری امتحانات میان ترم ریاضی عمومی 1 گروه های مهندسی

با سلام

احتراما” به استحضار می رساند  محل آزمون میان ترم ریاضی عمومی 1 گروه های فنی و مهندسی که روز دوشنبه 13-09-1402 ساعت 15-13 برگزار می گردد به شرح زیر می باشند:

نام درس کد درس گروه های درس

نام استاد درس

محل تشکیل آزمون میان ترم
ریاضی عمومی 1 2531689-2531180 01 دکتر علی اشرفی دانشکده مهندسی برق
ریاضی عمومی 1 2531689-2531180 02 دکتر راضیه محجوب دانشکده مهندسی برق
ریاضی عمومی 1 2531689-2531180 03 دکتر علی معدنشکاف دانشکده مهندسی برق
ریاضی عمومی 1 2531689 -2531180 04 دکتر فرج ا.. اکرم دانشکده مهندسی عمران
ریاضی عمومی1 2531689-2531180 05-07 دکتر اکرمی دانشکده مواد و صنایع
ریاضی عمومی 1 2531180 08 دکتر معدنشکاف دانشکده مهندسی نفت و شیمی و گاز
ریاضی عمومی1 2531180 09-10 دکتر الهه سروری دانشکده مهندسی مکانیک
ریاضی عمومی 1 2531180 11 دکتر فرج ا… اکرم دانشکده مهندسی مکانیک
ریاضی عمومی 1 2531689-2531180 05-12 دکتر شیبانی فرزانگان

 

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

0 نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *