گلستانIدانشگاه سمنان
جمعه ٢٠ تير ١٣٩٩
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
اوقات شرعی
عنوان

  • زمان و محل ​برگزاري امتحانات دروس سرويسي
    زمان و محل ​برگزاري امتحانات دروس سرويسي

آخرین اخبار

برگزاري ترم تابستان به صورت غير حضوري دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزاري ترم تابستان به صورت غير حضوري دانشگاه شهید چمران اهواز
١٦:١٧ - چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ متن کامل خبر >>

اعلام برگزاري ترم تابستاني 99 توسط دانشگاه صنعتي شاهرود
اعلام برگزاري ترم تابستاني 99 توسط دانشگاه صنعتي شاهرود
١٦:١٣ - چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ متن کامل خبر >>

اعلام برنامه ترم تابستان99 دانشگاه اروميه به دانشگاه ها
اعلام برنامه ترم تابستان99 دانشگاه اروميه به دانشگاه ها
١٦:١١ - چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ متن کامل خبر >>

برگزاري ترم تابستان دانشگاه مراغه
برگزاري ترم تابستان دانشگاه مراغه
١٥:٢٠ - سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩ متن کامل خبر >>

برگزاري ترم تابستان دانشگاه بیرجند
برگزاري ترم تابستان دانشگاه بیرجند
١٥:١٧ - سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩ متن کامل خبر >>

اطلاعيه برگزاري ترم تابستان دانشگاه ایلام
اطلاعيه برگزاري ترم تابستان دانشگاه ایلام
١٥:١٣ - سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩ متن کامل خبر >>

برگزاري ترم تابستان دانشگاه هنر اصفهان
برگزاري ترم تابستان دانشگاه هنر اصفهان
١٥:٠٨ - سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩ متن کامل خبر >>

اطلاعيه برگزاري آزمايشگاه هاي گروه مواد
اطلاعيه برگزاري آزمايشگاه هاي گروه مواد
١٥:٠٤ - سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩ متن کامل خبر >>

اطلاعيه درخواست غيبت امتحاني
اطلاعيه درخواست غيبت امتحاني
١٦:٠٩ - شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ متن کامل خبر >>

برنامه كلاسهاي گروه صنايع دستي982 جهت اجرا در تابستان 99
برنامه كلاسهاي گروه صنايع دستي982 جهت اجرا در تابستان 99
١٦:٠٤ - شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ متن کامل خبر >>

برنامه ريزي كلاس هاي گرافيك در بازه تابستان
برنامه ريزي كلاس هاي گرافيك در بازه تابستان
١٦:٠١ - شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ متن کامل خبر >>

بخشنامه سازمان امور دانشجويان براي اطلاع دانشجويان دكتري تخصصي
بخشنامه سازمان امور دانشجويان براي اطلاع دانشجويان دكتري تخصصي
١٥:٥٨ - شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ متن کامل خبر >>

اطلاعيه درخواست تجديد نظر نمره
اطلاعيه درخواست تجديد نظر نمره
١٥:٥٤ - شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ متن کامل خبر >>

اطلاعيه برگزاري ترم تابستان 1399 دانشگاه خلیج فارس
اطلاعيه برگزاري ترم تابستان 1399 دانشگاه خلیج فارس
١٥:٤٢ - شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ متن کامل خبر >>

اطلاعيه برگزاري ترم تابستان 1399 دانشگاه گلستان بصورت غيرحضوري
اطلاعيه برگزاري ترم تابستان 1399 دانشگاه گلستان بصورت غيرحضوري
١٥:٠٣ - شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ متن کامل خبر >>
Copyright  © 2020 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved