راهنمای درخواست کارت دانشجویی

  1. جهت درخواست کارت دانشجویی از منوی پیشخوان خدمت بر روی کارت دانشجویی کلیک نمایید.

  1. در قسمت نوع درخواست ، درخواست خود را انتخاب و در صورتی که تمایل دارید عکس روی کارت تغییر نماید باید تصویر عکس خود را به صورت حضوری به واحد پذیرش و ثبت نام تحویل دهید. سپس بر روی ایجاد کلیک کنید.

پس از ایجاد درخواست باید مبلغ درخواست را پرداخت کنید و تایید و ارسال را بزنید تا درخواست شما برای کارشناس صدور کارت دانشجویی ارسال شود.

پس از تایید فقط کلید گردش کار باقی می ماند. جهت پیگیری چاپ کارت دانشجویی بر روی کلید گردش کار کلیک نموده و در ستون وضعیت تایید یا عدم تایید درخواست را مشاهده نمایید.بعد از تایید می توانید برای تحویل درخواست کارت دانشجویی اقدام نمایید.