تحویل مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد پس از فراغت ازتحصیل ، انصراف یا اخراج آقایان منوط  به تعیین تکلیف نظام وظیفه و ارائه یکی از موارد زیر است :

oارائه اصل و کپی کارت هوشمند پایان خدمت دوره ضرورت

o ارائه اصل و کپی کارت هوشمند معافیت دائم پزشکی یا کفالت.

o ارائه اصل و کپی برگ معافیت موقت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.

o گواهی اشتغال به تحصیل با دارا بودن معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن(صرفاً تحویل مدرک تحصیلی مقطع قبلی)

o گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام

o گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه

o گواهی  اشتغال به خدمت متعهدین خدمت

o برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن

o گواهی صادره از واحدهای وظیفه عمومی

Ø       تحویل مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد به دانشجویان انصرافی و اخراجی روزانه منوط به لغو تعهد آموزش رایگان از طریق انجام کار یا پرداخت در سیستم سجاد می باشد .

Ø      دانشجویان انصراف و اخراجی از تاریخ شروع کلاسها مندرج در تقویم آموزشی دانشگاه مشمول تعهد آموزش رایگان آن نیمسال می گردند . اگرتاریخ  انصراف دانشجو قبل از تاریخ مذکور باشد به شرط عدم انتخاب واحد به آن نیمسال مبلغی تعلق نمی گیرد .

Ø      تعویق تعهد خدمت دانشجویان انصرافی و اخراجی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاههای و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از قبیل دوره های غیر انتفاعی ، پیام نور ، علمی- کاربردی ، علوم پزشکی و دانشگاه فرهنگیان  ( به غیر از دانشگاه آزاد اسلامی ) را دارند(چه از طریق آزمون های رسمی سازمان سنجش آموزش کشور و یا از طریق سوابق تحصیلی پذیرفته شده باشند )  ،در فرجه یکساله نظام وظیفه برای آقایان ، و ارسال مدارک و ریز نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد به دانشگاه جدید  بدون ارسال ریزنمرات دانشگاهی و اعلام اینکه در پایان تحصیل باید گواهی موقت با درج "مدت تعهد قبلی و غیر قابل ترجمه " صادر گردد بلامانع است .

Ø      در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی کلیه دانشجویان انصرافی و اخراجی در صورت ادامه تحصیل در دانشگاه مذکور، برای دریافت کارشناسی و کارشناسی ارشد از این دانشگاه  بایستی ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان را به  صورت کامل انجام دهند

لغو تعهد آموزش رایگان (ویژه  دوره روزانه)

( لغو تعهد باید از طریق سامانه سجاد  وزارتخانه صورت پذیرد ( پس از ثبت نام در سامانه ، می بایست اصل مدارک جهت تایید به این امور ارسال یا تحویل گردد . )

آدرس : https://portal.saorg.ir/              دستور العمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

 

1-لغو تعهد از طریق انجام کار

ارائه و تحویل گواهی اشتغال به کار با مهر و امضاء (باقید تاریخ شروع و خاتمه) و مدارکی که نشان دهنده سابقه بیمه نامبرده در دوره مذکور باشد.

*دانشجوی  انصرافی یا اخراجی ملزم به ارائه گواهی اشتغال به کار با فرمت پیوست (با سربرگ مخصوص سازمان)که در آن سابقه کار و بیمه ذکر شده باشد خواهند بود. کسانی که در بخش خصوصی اشتغال به کار دارند علاوه بر فرم اشتغال طبق فرم پیوست می بایست سابقه بیمه تایید شده ( با مهر و امضاء اصل) را نیز ارائه نمایند. چنانچه دانشجوی  انصرافی یا اخراجی متقاضی لغو تعهد آموزش رایگان مستخدم رسمی، پیمانی و قراردادی دولت می باشند، ارائه آخرین حکم کارگزینی ( با مهر و امضاء اصل) جهت لغو تعهد آموزش رایگان کفایت می نمایدو نیاز به ارائه سابقه بیمه نمی باشد.

*در موارد زیر فعالیت بدون سابقه بیمه به عنوان کار معتبر جهت انجام تعهد قابل قبول می باشد :

1-     گواهی تدریس معتبر از دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالی ( دولتی و غیر دولتی ) به میزان 10 ساعت در هفته ، سایر موسسات آموزشی در صورت تایید نهاد مربوطه به میزان 16 ساعت در هفته به عنوان کارکرد تمام وقت ، تلقی می شود.

2-     پروانه کسب معتبر افرادی که به حرفه مختلف مشغول بکارند ، از جمله پروانه کسب از سازمانهای صنفی کشور ، پروانه اشتغال مهندسین ، پروانه وکالت ، پروانه کارآموزی وکالت ، پروانه سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی و سایر نهادهای دولتی ، غیر دولتی و آزاد از تاریخ صدور ، به شرط تمدید یا داشتن پرونده مالیاتی به عنوان گواهی انجام کار در طول سالیان قابل پذیرش می باشد.

3-     مدت کارکرد به عنوان مدیر عامل در شرکت های خصوصی ، به شرط ثبات فعالیت با ارائه گواهی از شرکت مورد نظر و تصویر آگهی درج تاسیس و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و ارائه گواهی پرداخت مالیات در مدت زمان فعالیت قابل پذیرش می باشد.

4-     فعالیت های هنری و مطبوعاتی ، با ارائه گواهی اشتغال به این حرفه از سوی دستگاههای ذیربط به منزله تعهد تلقی می شود.

5-     در صورتی که متقاضی گواهی فعالیت قابل قبولی را در حوزه هایی به غیر از موارد فوق ارائه نماید در صورت استعلام دانشگاه و موافقت سازمان( اداره کل امور دانشجویان داخل ) گواهی مورد نظر می تواند مورد پذیرش قرار گیرد .

6-   گواهی انجام کار در سایر مناطق کشور برای دانشجویان سهمیه مناطق محروم متعهد به استانداری ها در صورت اعلام عدم نیاز استانداری محل خدمت قابل قبول است . 

تبصره : تمامی موارد مذکور در فوق مشروط بر این است که دانشجوی  انصرافی یا اخراجی در ایران حضور داشته باشد و دانشگاه می تواند در صورت لزوم موارد مشکوک را از مرجع مربوطه استعلام نماید . 

    2 -:لغو تعهد از طریق پرداخت هزینه

مطابق مبلغ اعلام شده از طریق سامانه سجاد وزارتخانه

*  محاسبه هزینه برای دانشجویان سهمیه مناطق محروم متعهد به استانداری ها در صورت اعلام عدم نیاز استانداری محل خدمت قابل قبول است . 

نکات مهم و قابل توجه در بررسی فرایندهای لغو تعهد خدمت آموزش رایگان(مندرج در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان داخل)

 در صورتیکه متقاضی درخواست لغو تعهد از طریق سابقه کار دارند پیوست اسکن مدارک مربوط به سابقه کار الزامی می باشد، حتی اگر به صورت فیزیکی در پرونده موجود است جهت بررسی سازمان مدارک مربوطه بایستی اسکن و آپلود هم شود.

سابقه کار همزمان با تحصیل در مقطع بالاتر دوره روزانه برای مقاطع قبلی یا همان مقطع مورد قبول نمی باشد و این سوابق بایستی از قسمت انجام کار حذف گردند.

با توجه به حجم درخواست های واصله از دانشگاهها و نظر به یکسان بودن هدف افرادی که متقاضی لغو تعهد می باشند و اینکه در سامانه بر اساس تاریخ، فرایندها قابلیت بررسی را دارند، خواهشمند است جهت تسریع در کار متقاضیان و رسیدگی به درخواست ها از ارجاع متقاضیان به سازمان چه به صورت حضوری و چه به صورت تلفنی جدا خودداری فرمائید تا درخواست های در حال بررسی در سازمان در مدت کوتاه تری تایید گردند. چنانچه افراد از دانشگاه ها به سازمان ارجاع شوند، فرایندهای مربوطه به دانشگاه جهت توضیح به صورت نیاز به بازبینی عودت می گردد.

چنانجه متقاضی در مقطع بالاتر درخواست لغو تعهد نموده و لغو تعهد مقطع پایینتر انجام نشده است از تایید و ارجاع فرایند به سازمان خودداری نمایید.

آدرس: سمنان، روبروی پارک سوکان،پردیس شماره1- دانشگاه سمنان، صندوق پستی:5555-35155، اداره کل امور آموزشی- امور دانشنامه