فهرست منتخبان طرح راد و جایزه شادروان مهندس حاجی قربانی برای سال تحصیلی 1401-1400 و طرح راد برای سال تحصیلی 1402-1401

فهرست منتخبان طرح راد و جایزه شادروان مهندس حاجی قربانی برای سال تحصیلی 1401-1400 و طرح راد برای سال تحصیلی 1402-1401

فهرست منتخبان طرح راد و جایزه شادروان  مهندس حاجی قربانی برای سال تحصیلی 1401-1400 و طرح راد برای سال تحصیلی 1402-1401

با تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان، فهرست نهایی برگزیدگان طرح راد و جایزه شادروان  مهندس حاجی قربانی به تفکیک رده های طلایی/نقره ای/برنزی برای سال تحصیلی 1401-1400 و طرح راد برای سال تحصیلی 1402-1401 مطابق پیوست اعلان می شود. ضمن تبریک برای اطلاع از تسهیلات ویژه طرح راد به آدرس ذیل مراجعه  شود.

https://edu.semnan.ac.ir/uploads/13/2021/Nov/01/EBook1400.pdf

دفتر استعدادهای درخشان

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *