فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) به شیوه استاد محور دانشگاه سمنان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی 04-1403

 

فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) به شیوه استاد محور دانشگاه سمنان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی 04-1403

 

جهت اطلاع از شرایط پذیرش به وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مراجعه نمائید.

لینک اطلاعیه استاد محور دکتری: https://edu.semnan.ac.ir/ZFj9

لینک اطلاعیه استاد محور کارشناسی ارشد: https://edu.semnan.ac.ir/ZEj9

 

برای ثبت نام و ارسال مدارک به آدرس ذیل مراجعه شود.

https://golestan.semnan.ac.ir

 

مهلت ارسال مدارک: 1403/03/31

 

گروه هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان- شماره تماس: 02331532060

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم