اطلاعیه تکمیلی مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال 1401

اطلاعیه تکمیلی مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال 1401

اطلاعیه تکمیلی مرحله دوم (بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی- فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی)آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 1401- دانشگاه سمنان

در جهت گسترش مرزهای علم و دانش و توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی، دانشگاه سمنان براساس آیین نامه آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) ابلاغی به شماره 19177/11 مورخ 94/02/07 وبراساس قانون سنجش وپذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی ابلاغی مورخ 1395/01/28 و شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری(Ph.D) سال 1401 مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 06/02/1401 از بین داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری سال 1401 که حدنصاب علمی لازم را کسب کرده باشند در رشته گرایش های مندرج در جدول زیر، دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) می پذیرد.

داوطلبانی که برای آنها کارنامه مرحله اوّل (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است و  حدنصاب­ علمی لازم را کسب کرده اند می توانند از ساعت8:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/03/03 تا 48 ساعت قبل از شروع مصاحبه هر رشته محل با مراجعه به سامانه مصاحبه دکتری به نشانی (srm.semnan.ac.ir/phdinterview) نسبت به ثبت نام برای ارزیابی تخصصی (مرحله دوّم) اقدام نمایند. تاریخ های انجام مصاحبه علمی در هر کدرشته محل به شرح جدول شماره 1 می باشد.

شایان ذکر است حدنصاب لازم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگر 70 درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط، 80 درصد حد نصاب اعلام شده برای داوطلبان آزاد می باشد.

 

شیوه نامه انجام مصاحبه علمی:

داوطلبان محترم ملزم هستند تا 48 ساعت قبل از شروع اولین روز مصاحبه هر رشته گرایش نسبت به ثبت نام در سامانه مصاحبه دکتری و بارگذاری سوابق آموزشی و پژوهشی خود اقدام نمایند. پس از ثبت نام و ارسال مدارک و پرداخت هزینه مصاحبه، تمامی فرآیندهای وضعیت بررسی مدارک، تاریخ، زمان مصاحبه و نوبت دهی توسط داوطلب قابل مشاهده و پیگیری می باشد.

 

1- نحوه تشکیل پرونده عبارت است از: تکمیل فرم شماره 1 که در بخش ارسال مدارک سامانه مصاحبه از لینک "پیوست" قابل دانلود و بارگذاری می باشد.

2- نحوه ارزیابی تخصصی داوطلبان شامل ارزیابی سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی به شرح زیر می باشد:

 

 

الف) سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری حداکثر 20 نمره:

- پژوهشی و فناوری 15 نمره (مطابق با جدول 1 فرم شماره 2 پیوست)

- آموزشی 5 نمره (مطابق با جدول 2 فرم شماره 2 پیوست)

 

ب) مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 نمره) )مطابق با جدول 3 فرم شماره 2 پیوست)

ج) بندهای مربوط به هر بخش و حداکثر امتیاز هر بند و نحوه امتیازدهی مطابق فرم شماره 2 (پیوست) می باشد.

3- بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور مورخ 1401/02/28 کلیه داوطلبانی که در کدرشته محل‌های انتخابی دارای حدنصاب نمره علمی لازم به منظور شرکت در مرحله دوم آزمون (مصاحبه علمی) می باشند و تمایل به شرکت در این مرحله دارند لازم است از تاریخ 1401/02/29 لغایت 1401/03/13 نسبت به تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی مندرج در سایت سازمان سنجش و ارسال آن به سازمان و دریافت کد پیگیری اقدام کنند. بدیهی است داوطلبانی که در این خصوص اقدام ننمایند از گزینش نهایی حذف خواهند شد.

4- مدارکی که باید در سامانه مصاحبه دکتری بارگذاری شوند:

الف) تکمیل فرم شماره 1 (در بخش ارسال مدارک سامانه مصاحبه دکتری، از لینک "پیوست" دانلود و بارگذاری کنید).

ب) شناسنامه و کارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامه ای معرفی شده با مشخصات اطلاعات ارسالی از سوی سازمان.

ج) کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1401

د) مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریزنمرات هر دو مقطع

ه) صفحه عنوان پایان نامه، فهرست مطالب پایان نامه و چکیده پایان نامه (فارسی و انگلیسی)

تبصره 1- آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته
می بایست مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره 2- داوطلبانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی‌ارشد و یا دکتری حرفه‌ای بوده و حداکثر تا تاریخ 1401/06/31 فارغ‌التحصیل می‌شوند (گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه 73 دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور و یا فرم مندرج در صفحه 151 راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی).

و) توصیه نامه علمی از دو عضو هیأت علمی دانشگاه (های) محل تحصیل که یکی از آنها باید از سوی استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد داوطلب صادر گردد.

* توجه: توصیه نامه علمی به یکی از دو روش زیر قابل دریافت است :

1_ اگر داوطلب آدرس ایمیل آکادمیک استاد را در سامانه مصاحبه دکتری درج کند آنگاه استاد می تواند فرم توصیه نامه الکترونیکی خود را از طریق لینک ارسال شده به صورت برخط به سامانه مصاحبه دکتری ارسال نماید.

2_ دریافت توصیه نامه های علمی از داوطلب به صورت فیزیکی ( پاکت دربسته و چسب و مهر شده ).

توجه :

در هیچکدام از دو روش فوق نیازی به بارگذاری توصیه نامه علمی در سامانه، نمی باشد.

ز) مستندات سوابق پژوهشی (بند ب فرم شماره 1)

ح) واریز  وجه غیر قابل استرداد به مبلغ1/500/000 ریال بابت هزینه هر مصاحبه به حساب دانشگاه سمنان از طریق درگاه الکترونیکی سامانه مصاحبه دکتری.

ط) حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تمام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که به تایید بالاترین مقام مسئول رسیده باشد.

تبصره 3: مربیان دانشگاه آزاد اسلامی تنها با معرفی نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیات علمی آن دانشگاه امکان بهره مندی از سهمیه مربیان را دارا می باشند.

تذکر 1: اصل مدارک و مستندات آموزشی و پژوهشی که در سامانه بارگذاری می شوند باید در هنگام مصاحبه به همراه داوطلب باشند.

تذکر2: تمامی مدارک فوق به استثنا توصیه نامه های علمی بایستی در سامانه مصاحبه­ دکتری به نشانی (srm.semnan.ac.ir/phdinterview) بارگذاری شوند و درصورت پذیرفته شدن نهایی باید اصل آنها را در زمان مراجعه حضوری برای ثبت نام در دانشگاه، به همراه داشته باشید.

5- شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:

- احراز تمامی شرایط اعلامی در صفحات 15 الی 20 دفترچه شماره (1) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1401سازمان سنجش آموزش کشور.

6- شرایط اختصاصی دانشگاه:

1- مرحله دوّم (ارزیابی تخصصی) آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال 1401 در دانشگاه سمنان براساس مصاحبه علمی انجام خواهد شد.

2- پذیرش دانشجو با توجه به ظرفیت پذیرش اعلام شده در هر کد رشته محل و سهمیه پذیرش مربوط برحسب نمره نهایی داوطلب برعهده سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

3- جهت اطلاع از شهریه دوره­های نوبت دوّم (شبانه) و پردیس دانشگاهی مربوط به سال 1401، به اطلاعیه پیوست مراجعه نمایید ( شهریه سال 1402-1401 در دستور کار هیات امنای دانشگاه می باشد).

 

4- مرحله دوّم (مصاحبه) برای هر داوطلب صرفاً یک بار انجام می شود و عدم حضور  داوطلب در جلسه مصاحبه در وقت مقرر تعیین شده توسط دانشکده، به منزله انصراف داوطلب تلقی می شود.

  • داوطلبان محترم میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دانشکده مربوط، مراجعه نمایند . 

 

 

                                               مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان

                                                                                                                                      

 

پیوست ها:

-    فرم شماره2 صرفا برای اطلاع داوطلب از نحوه ارزیابی تخصصی

-    اطلاعیه شهریه سال 1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *