مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه سمنان فعالیت‌های خود را جهت تهیه منابع آموزشی زبان فارسی، ایجاد امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز، فراهم نمودن زمینه‌های جذب و آموزش فارسی‌آموزان و استخدام مدرسان زبان فارسی، از سال 1398 آغاز نمود و درشهریور ماه سال 1399 موفق به اخذ مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. با توجه به ماهیت میان‌رشته‌ای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، سیاست این مرکز به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌ها و تخصص‌های مرتبط با آموزش زبان فارسی، پژوهش و عملکرد به صورت بین رشته‌ای و پرهیز از یک‌سونگری نسبت به این امر بوده است. لذا فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی این مرکز حاصل همکاری استادان و متخصصان حوزه‌های آموزش زبان دوم/خارجی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، زبان‌شناسی و ادبیات فارسی می‌باشد

فایل ها