نام و نام خانوادگی دکتر روح‌الله رفعی
عنوان پست سازمانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری مهندسی مکانیک
تلفن و دورنگار 023-33654336,02331532083