نام و نام خانوادگی: دکتر محمدایمان خداکرمی
عنوان پست سازمانی: مدیر امور آموزشی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران- زلزله
شماره تلفن و دورنگار: 02331532040-02331532075
31539529
رایانامه: ugraduate@semnan.ac.ir
آدرس: ساختمان شماره 1 آموزشی
 

 

نام و نام خانوادگی: ریحانه خراسانی
عنوان پست سازمانی: معاون مدیر امور آموزشی
شماره تلفن و دورنگار: 02331532040-02331532075
 

 

نام و نام خانوادگی: میترا ضمیری
عنوان پست سازمانی: دفتر مدیر امور آموزشی
شماره تلفن و دورنگار: 02331532040-02331532075
31539529
 

اهداف و برنامه ها:

 

اهداف :

·        ارتقاء کیفیت فعالیت‌های محوله آموزشی در دانشگاه

·        تسریع و به‌روز رسانی ارائه کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان

·        افزایش میزان رضایت‌مندی مراجعان و تکریم ارباب رجوع

 

برنامه‌ها :

·        بازنگری مستمر آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آموزشی

·        مشارکت در اجرای طرح تحول راهبردی دانشگاه در حوزه آموزش

·        تسهیل مقررات و فرایندهای

·        نظارت مستمر بر اجرای دقیق ضوابط و مقررات آموزشی

·        رسیدگی و ساماندهی به درخواست‌ها و مشکلات آموزشی دانشجویان

 

شرح وظایف:

·        نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و مصوبه های شورای آموزشی دانشگاه و ابلاغیه های کمیسیون موارد خاص

·        بررسی مستمر فرآیندهای اجرایی خدمات آموزشی و پیشنهاد شیوه های مناسب

·        تهیه و تدوین شیوه نامه ها و طرح های آموزشی و ارائه آن ها به شورای آموزشی دانشگاه

·        بهره گیری از شیوه های مناسب جهت ارتقای کیفی خدمات آموزشی

·        نظارت بر روند فعالیت های طراحی و راه اندازی سیستم جامع اتوماسیون آموزشی دانشگاه

·        تشکیل پرونده و ثبت نام پذیرفته شدگان مطابق با آئین نامه و شیوه نامه های آموزشی

·        کنترل سنوات تحصیلی دانشجویان

·        تهیه گزارش های کارشناسی پرونده های دانشجویان

·        نظارت بر اجرای برنامه های مصوب رشته های تحصیلی دانشگاه

·        صدور انواع گواهی های تحصیلی برای دانش آموختگان

·        نظارت بر عملکرد فعالیت های آموزشی دانشجویان

·        ارائه گزارش های آماری و تدوین گزارش عملکرد سالانه از فعالیت های آموزشی دانشگاه

·        ارائه مشاوره و اطلاع رسانی به دانشجویان در زمینه مقررات و آیین نامه های آموزشی

فایل ها