نام و نام خانوادگی: دکتر حسن عبدوس
عنوان پست سازمانی: مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مواد
شماره تلفن و دورنگار: 02331532054-02331532053
31539544
رایانامه: PGraduate@semnan.ac.ir
آدرس: ساختمان مدیریت تحصیلات تکمیلی
 

 

نام و نام خانوادگی: ملیحه دربانی
عنوان پست سازمانی: معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
شماره تلفن و دورنگار: 02331532054-02331539544
 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه ملک علائی
عنوان پست سازمانی: مسئول دفتر مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
شماره تلفن و دورنگار: 02331532053-02331532054
31539544
 

 

 

شرح وظایف:

1- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی در دانشگاه.

2- بررسی درخواست ایجاد رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و انجام امور مربوطه.

3- برگزاری آزمون‌های کارشناسی ارشد، دکتری و کلیه آزمون هایی که از طرف سازمان سنجش آموزش کشور برگزار
می­گردد.

4- برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تهیه صورت جلسات و ارسال آن‌ها به دیگر حوزه‌ها.

5- بررسی صورتجلسات شوراهای تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها.

6- استخراج مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه وتفکیک آنها بر اساس موضوع در هر سال.

7- برگزاری جلسات هماهنگی آموزشی با کارشناسان آموزشی دانشکده ها.

8- بررسی ظرفیت پذرش دانشجو بر اساس تعداد اساتید متخصص هر گروه و اعلام آن به سازمان سنجش.

9- تهیه دستورالعمل های مورد نیاز نظیر دستور العمل برگزاری آزمون دکتری.

10- انجام امور مربوط به پذیرش موردی دانشجویان جدیدالورود و نظارت بر حسن انجام امور ثبت­نام.

11- تهیه و تدوین شیوه نامه های اجرایی برای آیین نامه های ارشد و دکتری.

12- تهیه و تنظیم فرم‌های مناسب جهت انجام امور دانشجویان براساس مقررات و بخش‌نامه های جدید.

13- چاپ چکیده پایان نامه های دانشجویان به دو زبان فارسی و انگلیسی در هرسال.

14- ارائه آمارهای دانشجویی و گزارش‌های ترمی.

15- ارائه عملکرد سالیانه حوزه.

16 - تهیه اطلاعات مربوط به پایان نامه ها در هر سال.

17- بررسی مشکلات دانشجویان و ارائه راه حل‌های مناسب.

18- انجام امور مربوط به دانشجویان بورسیه (تنظیم قرارداد و عقد قرارداد با مؤسسات و مکاتبات لازم درخصوص پرداخت هزینه ها.

19- بررسی پرونده های دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی و انجام امور مربوط به پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد.

20- انجام امور مربوط به پرداخت هزینه شرکت دانشجویان در سمینار.

21- بررسی نمرات و سنوات دانشجو در زمان دفاع و صدور مجوز دفاع.

22- بررسی و انجام امور آموزشی دانشجویان از قبیل: مهمان- مرخصی- انتقال- حذف ترم- حذف واحد- تمدید سنوات و ...

23- بررسی درخواستهای دانشجویی و مدارک مربوط به آن جهت طرح در شورا و در صورت لزوم ارسال به کمیسیون مواردخاص.

24- صدور گواهی اشتغال به تحصیل باشرایط خاص برای دانشجویان.

25- معرفی دانشجویان به وزارتخانه ها و مؤسسات پژوهشی جهت همکاری و مساعدت با موضوع پایان نامه آنها.

26- ارتباط و مکانبات لازم با وزارت متبوع، دانشگاهها مؤسسات و ...

27- پاسخگویی و راهنمایی دانشجویان و همکاری تنگاتنگ با کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها.

فایل ها