مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه موقت مقاطع(کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و پیوسته،دکتری عمومی) :

 

دانش آموختگان گرامی از تاریخ 1400/3/4 جهت دریافت مدرک تحصیلی ( گواهینامه موقت پایان تحصیلات و یا نامه معرفی به نظام وظیفه ) می بایست به سامانه گلستان ( پیشخوان خدمت ) مراجعه و پس از ثبت درخواست کلیه مراحل را به صورت غیر حضوری به انجام رسانید.

**** بر اساس درخواست دانشجو و وضعیت دانشجو مدارک در مرحله اول باید به صورت الکترونیکی بارگذاری گردد و پس از بررسی کارشناس بر اساس پیغام درج شده در درخواست دانشجو اصل مدارک باید به آدرس پستی دانشگاه سمنان ارسال گردد.

**** فارغ التحصیلانی که با شناسه کاربری و گذر واژه خود جهت ثبت درخواست دسترسی ندارند باید فرم درخواست شناسه کاربری و گذرواژه را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی خود به آدرس ایمیل itedu@semnan.ac.ir  ارسال نمایند و از همین طریق شناسه کاربری و رمز عبور خود را دریافت نمایند.

 

( لطفاً از مراجعه حضوری جداً خودداری فرمایید.)

 

الف ) دانش آموختگان که نیاز به دریافت نامه نظام وظیفه را دارند می بایست به 2 مورد ذیل توجه نموده و در صورت دارا بودن آنها اقدام به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان ( پیشخوان خدمت- درخواست مدرک تحصیلی- نوع مدرک - درخواست نامه معرفی به نظام وظیفه ) نمایند : ( ویژه برادران )

1-     وضعیت دانشجو در اطلاعات جامع دانشجو باید «فارغ التحصیل» درج شده باشد.

2-    تسویه حساب آموزشی دانش آموخته در سامانه گلستان ( گزارش 522) به اتمام رسیده باشد.

ب) دانش اموختگان محترم جهت ثبت درخواست خود برای دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات در سامانه گلستان علاوه بر دارا بودن 2 مورد فوق الذکر می بایست به موارد ذیل نیز توجه نمایند :

1- داشتن یکی از موارد 9 گانه ذیل جهت روشن شدن وضعیت نظام وظیفه ( ویژه برادران )

        -  تصویر کارت هوشمند پایان خدمت دوره ضرورت.

           -    تصویر برابر با اصل کارت هوشمند معافیت دایم پزشکی یا کفالت.

            -    برگ معافیت موقت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.

            - گواهی اشتغال به تحصیل با دارا بودن معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن.

            - گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام.

            -  گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه. 

            - گواهی اشتغال به خدمت متعهدین خدمت.

            - برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن. 

            - گواهی صادره از واحدهای وظیفه عمومی.

2-پست اصل نامه از سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر تعیین وضعیت طرح نیروی انسانی مربوط به رشته های دامپزشکی و در هر مقطع تحصیلی به صورت جداگانه "( ویژه برادران )

2-1 : دانش آموختگان گرامی که قبلاً نامه طرح را دریافت ننموده اند برای دریافت نامه طرح از دانشگاه جهت ارائه به دامپزشکی کشور به صورت غیر حضوری می بایست درخواست خود را در سامانه گلستان ( پیشخوان خدمت - درخواست مدرک تحصیلی- ارسال مدارک ) ثبت نمایند.

2-2: دانش آموختگان گرامی که دارای الف ) کارت هوشمند پایان خدمت دوره ضرورت ب) کارت هوشمند معافیت دائم ج) گواهی اشتغال به تحصیل براساس شماره معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن  می باشند می توانند برای دریافت نامه طرح درخواست خود را ثبت نمایند.

3-     گواهینامه موقت پایان تحصیلات متعهدین خدمت به آموزش و پرورش پس از ثبت درخواست توسط دانش آموخته در سامانه گلستان ( پیشخوان خدمت ) به سازمان آموزش و پرورش ارسال خواهد شد.

4-    دانشجویان غیرایرانی می بایست پس از اتمام مراحل تسویه حساب آموزشی در سامانه گلستان ( گزارش 522 ) درخواست خود ( مبنی بر صدور نامه ی دانش آموختگی برای ارسال به امور کنسولی دانشگاه ) را در پیشخوان خدمت -درخواست صدور مدرک تحصیلی- تقاضای دانشنامه   ثبت نمایند .

  آدرس: سمنان، روبروی پارک سوکان،پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان، صندوق پستی:5555-35155، اداره کل امور آموزشی

 

فرم درخواست شناسه کاربری و گذر واژه

فرم تعهد آموزش رایگان ویژه پذیرفته شدگان مقطع بالاتر در دانشگاه آزاد اسلامی

فرم تقاضانامه و استشهادنامه صدور گواهی موقت المثنی

 

واحد دانش آموختگان اداره کل امور آموزش دانشگاه سمنان