مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه موقت مقاطع(کارشناسی ارشد و دکتری) :

 

دانش آموختگان گرامی از تاریخ 1400/6/14 جهت دریافت مدرک تحصیلی ( گواهینامه موقت پایان تحصیلات و یا نامه معرفی به نظام وظیفه ) می بایست به سامانه گلستان ( پیشخوان خدمت ) مراجعه و پس از ثبت درخواست کلیه مراحل را به صورت غیر حضوری به انجام رسانید.

**** بر اساس درخواست دانشجو و وضعیت دانشجو مدارک در مرحله اول باید به صورت الکترونیکی بارگذاری گردد و پس از بررسی کارشناس بر اساس پیغام درج شده در درخواست دانشجو اصل مدارک باید به آدرس پستی دانشگاه سمنان ارسال گردد.

**** فارغ التحصیلانی که با شناسه کاربری و گذر واژه خود جهت ثبت درخواست دسترسی ندارند باید فرم درخواست شناسه کاربری و گذرواژه را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی خود به آدرس ایمیل itedu@semnan.ac.ir  ارسال نمایند و از همین طریق شناسه کاربری و رمز عبور خود را دریافت نمایند.

 

( لطفاً از مراجعه حضوری جداً خودداری فرمایید.)

 

الف ) دانش آموختگان که نیاز به دریافت نامه نظام وظیفه را دارند می بایست به 2 مورد ذیل توجه نموده و در صورت دارا بودن آنها اقدام به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان ( پیشخوان خدمت- درخواست مدرک تحصیلی- نوع مدرک - درخواست نامه معرفی به نظام وظیفه ) نمایند : ( ویژه برادران )

1-     وضعیت دانشجو در اطلاعات جامع دانشجو باید «فارغ التحصیل» درج شده باشد.

2-    تسویه حساب آموزشی دانش آموخته در سامانه گلستان ( گزارش 522) به اتمام رسیده باشد.

ب) دانش اموختگان محترم جهت ثبت درخواست خود برای دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات در سامانه گلستان علاوه بر دارا بودن 2 مورد فوق الذکر می بایست به موارد ذیل نیز توجه نمایند :

1- داشتن یکی از موارد 9 گانه ذیل جهت روشن شدن وضعیت نظام وظیفه ( ویژه برادران )

        -  تصویر کارت هوشمند پایان خدمت دوره ضرورت.

           -    تصویر برابر با اصل کارت هوشمند معافیت دایم پزشکی یا کفالت.

            -    برگ معافیت موقت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.

            - گواهی اشتغال به تحصیل با دارا بودن معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن.

            - گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام.

            -  گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه. 

            - گواهی اشتغال به خدمت متعهدین خدمت.

            - برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن. 

            - گواهی صادره از واحدهای وظیفه عمومی.

2-     گواهینامه موقت پایان تحصیلات متعهدین خدمت به آموزش و پرورش و بورسیه ها پس از ثبت درخواست توسط دانش آموخته در سامانه گلستان ( پیشخوان خدمت ) به سازمان آموزش و پرورش و اداره بورسیه ها ارسال خواهد شد.

3-    دانشجویان غیرایرانی می بایست پس از اتمام مراحل تسویه حساب آموزشی در سامانه گلستان ( گزارش 522 ) درخواست خود ( مبنی بر صدور نامه ی دانش آموختگی برای ارسال به امور کنسولی دانشگاه ) را در پیشخوان خدمت -درخواست صدور مدرک تحصیلی- تقاضای دانشنامه   ثبت نمایند .

  آدرس: سمنان، روبروی پارک سوکان،پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان، صندوق پستی:5555-35155، اداره کل امور آموزشی

 

فرم درخواست شناسه کاربری و گذر واژه

فرم تعهد آموزش رایگان ویژه پذیرفته شدگان مقطع بالاتر در دانشگاه آزاد اسلامی

فرم تعهد آموزش رایگان پذیرفته شدگان مقطع بالاتر غیر از دانشگاه آزاد اسلامی

فرم تقاضانامه و استشهادنامه صدور گواهی موقت المثنی

 

واحد دانش آموختگان اداره کل امور آموزش دانشگاه سمنان

فایل ها