شیوه نامه :

1- دوره آموزش زبان فارسی در قالب فارسی عمومی و تکمیلی شامل دو نیمسال تحصیلی به مدت 32 هفته و هر هفته حداقل 10 جلسه دو ساعته ، مطابق تقویم دانشگاهی دانشگاه های سراسر کشور خواهد بود .

2 ـ دروس در قالب چهار مهارت بیان شفاهی ، نگارش ، درک خوانداری و درک شنیداری مطابق جداول ذیل اجرا می شود .

3 ـ در دوره زبان فارسی تکمیلی ویزه متقاضیان دوره های کارشناسی و دکتری حرفه ای لازم است مراکز آموزش زبان فارسی با درنظرگرفتن رشته تحصیلی متقاضیان برای رشته های علوم پزشکی و تجربی ، دو درس مفاهیم تخصصی زیست شناسی و شیمی برای رشته های گروه ریاضی فیزیک و فنی مهندسی ، دو درس فیزیک و ریاضی و برای گروه علوم انسانی (رشته های علوم انسانی1) دو درس ایران شناسی و علوم اجتماعی و برای (رشته های علوم انسانی 2) دو درس علوم اجتماعی و ریاضی پایه در قالب 6 واحد درسی (طبق جدول شماره 2) به عنوان دروس جبرانی و پیش نیاز ارائه نماید .

4 ـ در دوره فارسی تکمیلی ، مهارت ها به صورت تفکیک شده مطابق جدول شماره دو ارائه شوند .

5 ـ رشته های علوم انسانی 2 شامل : حسابداری ، مدیریت ها ، علوم اقتصادی ، اقتصاد و بانکداری می باشند و سایر رشته های علوم انسانی در زمره علوم انسانی 1 قرار می گیرند .

6 ـ در صورتی که زبان آموزی در دوره فارسی عمومی موفق به گذراندن یک یا دو درس (حداکثر8 واحد) نشود ، می بایست این دو درس را به همراه دروس دوره تکمیلی اخذ نماید .

7 ـ زبان آموزانی که حداکثر 6 واحد درسی مردودی در طول دوره داشته باشند ، ملزم به اخذ این دروس در ترم تابستانی می باشند و مراکز آموزش زبان فارسی
می بایستی شرایط ارائه دروس را فراهم نمایند .

8 ـ چنانچه زبان آموزی تحصیل خود را در ترم دوم تحصیلی آغاز نموده باشد می تواند تا سقف 6 واحد از دروس افتاده خود را در ترم تابستانی اخذ نماید .

9 ـ در صورتی که زبان آموزی به طور آزاد اقدام به ثبت نام نماید و هدف وی ادامه تحصیل در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران نباشد می تواند در صورت تمایل پس از گذراندن دوره عمومی زبان فارسی مرکز آموزش زبان فارسی ، در یکی از دوره های تکمیلی زبان فارسی (متناسب با تحصیلات دانشگاهی یا دبیرستانی خود) نیز شرکت نماید . بدیهی است این گونه زبان آموزان نیز مشمول بندهای قبلی خواهند بود.

10 ـ در صورت وجود هرگونه ابهام در سرفصل و منابع دروس دوره های زبان فارسی ، سایر مراکز آموزش زبان فارسی با مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) هماهنگی لازم را به عمل آورند .

11 ـ نمره قبولی تمامی دروس در هر دوره آموزش زبان فارسی 12 و معدل کل قبولی 14 می باشد .

تبصره : حدنصاب قبولی برای متقاضیان رشته های پزشکی و مقطع دکتری حرفه ای در کلیه دروس حداقل 16 و در مقطع کارشناسی و پیراپزشکی حداقل 15 می باشد .

فایل ها