شهریه دوره :

دوره عمومی : (320 ساعت) 285 یورو

دوره تکمیلی : (320 ساعت) 285 یورو

 

شهریه آزمون :

تعیین سطح : 25 یورو

تکرار پایان دوره : 25 یورو

بسندگی : 40 یورو