تماس با ما

نشانی پستی:  سمنان- میدان دانشگاه-  پردیس شماره یک دانشگاه سمنان- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دفتر استعدادهای درخشان

کدپستی:  19111-35131

تلفن:  31532060-023

رایانامه:   talent@semnan.ac.ir

فایل ها