لیست اخبار صفحه :1
ارائه دروس معرفتی جایگزین دروس معارف، برای ترم تابستان 1400

ارائه دروس معرفتی جایگزین دروس معارف، برای ترم تابستان 1400

گروه دروس معرفتی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز سمنان، وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به منظور «تعمیق بنیه فکری اعتقادی و تقویت ارزش‌های معنوی و تزکیه اخلاقی دانشجویان» با ارائه دروس معرفتی جایگزین دروس معارف، برای ترم تابستان 1400 دانشجو می پذیرد.