گلستانIدانشگاه سمنان
شنبه ١٨ ارديبهشت ١٤٠٠
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
کاربرگ های معاونت آموزشی
 
   دانلود : فرم جدید ایجاد رشته آذر 97           حجم فایل 260 KB
   دانلود : گزارش توجیهی ایجاد رشته گرایش در برنامه پشتیبان دی98           حجم فایل 396 KB
   دانلود : فرم تمدید قرارداد(کمتر از 5 سال و تمدید شده)           حجم فایل 139 KB
   دانلود : كاربرگ خلاصه مشخصات ايجاد رشته جديد           حجم فایل 196 KB
   دانلود : کاربرگ تمدید مهلت پیمانی           حجم فایل 1609 KB
   دانلود : کاربرگ تمدید مهلت رسمی آزمایشی           حجم فایل 1623 KB
   دانلود : فرم تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی دائم           حجم فایل 52 KB
   دانلود : کاربرگ طرح درس           حجم فایل 22 KB
   دانلود : کاربرگ طرح درس           حجم فایل 250 KB
   دانلود : فرم تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی کمتر از 5 سال           حجم فایل 106 KB
   دانلود : فرم تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی دائم           حجم فایل 106 KB
   دانلود : فرم گزارش پیشرفت تحصیلی برای ترفیع مربیان           حجم فایل 194 KB
   دانلود : فرم گزارش پيشرفت تحصيلي           حجم فایل 125 KB
   دانلود : فرم اطلاعات برای استخدام طرح سربازی           حجم فایل 73 KB
Copyright  © 2021 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved