گلستانIدانشگاه سمنان
يکشنبه ١٨ آذر ١٣٩٧
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
اطلاعیه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

 اطلاعیه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه سمنان

قابل توجه داوطلبان محترم کارشناسی ارشد سال 96

 

الف)جدول شهریه دوره نوبت دوم(شبانه):

 

 

 

گروه آموزشی

 

 

 

 

 

شهریه ثابت هر

 

نیمسال (ریال)

 

شهریه متغیر برای هر واحد (ریال)

 

شهریه متغیر هر واحد پایان نامه

 

(ریال)

 

تئوری

 

عملی

 

تئوری

 

عملی

 

علوم انسانی

 

5.400.000

 

1.050.000

 

1.575.000

 

3.000.000

 

3.750.000

 

سایر رشته ها

 

6.000.000

 

1.200.000

 

1.800.000

 

3.000.000

 

3.750.000

 

 

 

 

 

ب)جدول شهریه دوره پردیس دانشگاهی:

 

 

 

 

 

گروه آموزشی

 

 

 

 

 

شهریه ثابت هر

 

نیمسال (ریال)

 

شهریه متغیر برای هر واحد درسی اصلی و تخصصی(ریال)

 

شهریه هر واحد پ

 

ایان نامه(ریال)

 

جمع هزینه کل دوره

 

دو ساله(چهار ترم)(ریال)

 

نظری

 

عملی

 

علوم انسانی

 

25.200.000

 

3.168.000

 

-

 

6.480.000

 

216.000.000

 

سایر رشته ها

 

32.400.000

 

3.168.000

 

5.040.000

 

6.480.000

 

224.800.000

 

                                                                          

 

ج)جدول شهریه دوره مجازی(الکترونیکی):

 

 

 

 

 

گروه آموزشی

 

 

 

 

 

شهریه ثابت

 

 (ریال)

 

 

 

اصلی و تخصصی(ریال)

 

 

 

پایان نامه(ریال)

 

 

 

جمع مبالغ در چهار نیمسال(ریال)

 

 

 

 

 

علوم انسانی

 

13.500.000

 

1.440.000

 

4.680.000

 

126.000.000

 

سایر رشته ها

 

15.000.000

 

1.440.000

 

4.680.000

 

132.000.000

 

 
***********************************
جدول شهریه کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه سمنان
سال تحصیلی
گروه آموزشی
شهریه ثابت(ریال)
شهریه هر واحد متغیر
اصلی و تخصصی(ریال)
شهریه هر واحد پایان‌نامه
کل شهریه برای دوره
2 ساله یا چهارترم(ریال)
93-92
علوم انسانی
9.500.000
900.000
2.900.000
87.200.000
سایر رشته ها
10.000.000
950.000
2.900.000
90.500.000
94-93
علوم انسانی
11.250.000
1.200.000
3.900.000
105.000.000
سایر رشته ها
12.500.000
1.200.000
3.900.000
110.000.000
95-94
علوم انسانی
13.500.000
1.440.000
4.680.000
126.000.000
سایر رشته ها
15.000.000
1.440.000
4.680.000
132.000.000
96-95
علوم انسانی
13.500.000
1.440.000
4.680.000
126.000.000
سایر رشته ها
15.000.000
1.440.000
4.680.000
132.000.000
**********************************

 

 

                                                                                واحد شبانه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان

 

  ***********************************

 

 

جدول شهریه کارشناسی ارشد شبانه دانشگاه سمنان
سال تحصیلی
گروه آموزشی
شهریه ثابت(ریال)
شهریه هر واحد متغیر (ریال)
شهریه هر واحد پایان‌نامه
نظری
عملی
تئوری
عملی
91-90
علوم انسانی
3.000.000
500.000
500.000
625.000
1.500.000
سایر گروه ها
3.500.000
600.000
600.000
750.000
1.750.000
92-91
علوم انسانی
3.000.000
500.000
500.000
625.000
1.500.000
سایر گروه ها
3.500.000
600.000
600.000
750.000
1.750.000
93-92
علوم انسانی
3.600.000
700.000
700.000
2.000.000
2.500.000
سایر گروه ها
4.000.000
800.000
800.000
2.000.000
2.500.000
94-93
علوم انسانی
4.500.000
875.000
875.000
2.500.000
3.125.000
سایر گروه ها
5.000.000
1.000.000
1.000.000
2.500.000
3.125.000
95-94
علوم انسانی
5.400.000
1.050.000
1.575.000
3.000.000
3.750.000
سایر گروه ها
6.000.000
1.200.000
1.800.000
3.000.000
3.750.000
96-95
علوم انسانی
5.400.000
1.050.000
1.575.000
3.000.000
3.750.000
سایر گروه ها
6.000.000
1.200.000
1.800.000
3.000.000
3.750.000

 

اطلاعیه شهریه دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال 1396
 

 با عنایت به مصوبه هیأت امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی مورخ 11/12/94 درخصوص شهریه سال تحصیلی 97-96 و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه به تاریخ 27/01/96، بدینوسیله میزان شهریه تحصیلی مقطع دکتری دوره های نوبت دوّم (شبانه) و پردیس دانشگاهی برای دانشجویان ورودی 96-97 به شرح ذیل به اطلاع می­رسد.

 

ردیف

گروه آموزشی

شهریه ثابت نیمسال (ریال)

شهریه متغیر هر واحد دروس اصلی (ریال)

 

شهریه هر واحد
 پایان نامه (ریال)

 

جمع  شهریه برای کل  دوره (4 ساله/ 8 ترم)
 (ریال)

 

نظری

عملی

1

علوم انسانی

48.600.000

6.240.000

 

 

7.920.000

 

648.000.000

2

سایر رشته ها

55.080.000

6.840.000

9.000.000

8.280.000

792.000.000

* جدول شهریه دانشجویان مقطع دکتری نوبت دوّم و پردیس دانشگاهی سال تحصیلی 97-96

 

 تذکر:

1- با توجه به اینکه شهریه کل، برای یک دوره 4 ساله (8 نیمسال) درنظر گرفته شده است لذا در هر نیمسال دانشجو (شبانه و پردیس) ملزم به پرداخت حداقل 8/1 شهریه کل می باشد. 

 2-تعداد نیمسال های تحصیل رایگان برای دانشجویان روزانه 9 نیمسال می باشد و لذا اینگونه دانشجویان برای تحصیل از نیمسال دهم و به بعد(در صورت افزایش سنوات)ملزم به پرداخت شهریه طبق تعرفه شهریه دانشجویان شبانه(نوبت دوم)هم ورودی خود می باشند.

 3-دانشجویان دوره شبانه(نوبت دوم)از نیمسال دهم و به بعد(در صورت افزایش سنوات) ملزم به پرداخت شهریه به میزان 5/1 (یک و نیم) برابر تعرفه شهریه خود می باشند.                                                                                                                   

جدول شهریه کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی دانشگاه سمنان
سال تحصیلی
گروه آموزشی
شهریه ثابت(ریال)
شهریه هر واحد متغیر (ریال)
شهریه هر واحد پایان‌نامه
کل شهریه برای دوره 2 ساله یا چهار ترم(ریال)
نظری
عملی
92-91
علوم انسانی
17.500.000
2.200.000
----
4.500.000
150.000.000
سایر رشته ها
22.500.000
2.200.000
3.500.000
4.500.000
170.000.000
93-92
علوم انسانی
17.500.000
2.200.000
----
4.500.000
150.000.000
سایر رشته ها
22.500.000
2.200.000
3.500.000
4.500.000
170.000.000
94-93
علوم انسانی
21.000.000
2.640.000
----
5.400.000
180.000.000
سایر رشته ها
27.000.000
2.640.000
4.200.000
5.400.000
204.000.000
95-94
علوم انسانی
25.200.000
3.168.000
----
6.480.000
216.000.000
سایر رشته ها
32.400.000
3.168.000
5.040.000
6.480.000
244.000.000
96-95
علوم انسانی
25.200.000
3.168.000
-----
6.480.000
216.000.000
سایر رشته ها
32.400.000
3.168.000
5.040.000
6.480.000
244.000.000
 
***********************************

جدول شهریه دکتری شبانه و پردیس دانشگاهی دانشگاه سمنان

سال تحصیلی

گروه آموزشی

شهریه ثابت(ریال)

شهریه هر واحد متغیر (ریال)

شهریه هر واحد پایان‌نامه

کل شهریه برای دوره 4 ساله (ریال)

نظری

عملی

90-89

علوم انسانی

27.777.000 به ازای هر ترم مبلغ شهریه

250.000.000

سایر رشته ها

327.778.000 به ازای هر ترم مبلغ شهریه

295.000.000

91-90

علوم انسانی

30.000.000 به ازای هر ترم مبلغ شهریه

270.000.000

سایر رشته ها

36.667.000 به ازای هر ترم مبلغ شهریه

330.000.000

92-91

علوم انسانی

33.750.000

4.400.000

----

5.500.000

450.000.000

سایر رشته ها

38.250.000

4.750.000

6.250.000

5.750.000

550.000.000

93-92

علوم انسانی

33.750.000

4.400.000

----

5.500.000

450.000.000

سایر رشته ها

38.250.000

4.750.000

6.250.000

5.750.000

550.000.000

94-93

علوم انسانی

40.500.000

5.200.000

----

6.600.000

540.000.000

سایر رشته ها

45.900.000

5.700.000

7.500.000

6.900.000

660.000.000

95-94

علوم انسانی

48.600.000

6.240.000

----

7.920.000

648.000.000

سایر رشته ها

55.080.000

6.840.000

9.000.000

8.280.000

792.000.000

96-95

علوم انسانی

48.600.000

6.240.000

-----

7.920.000

648.000.000

سایر رشته ها

55.080.000

6.840.000

9.000.000

8.280.000

792.000.000

 

 

********************************************************************************

 قابل توجه داوطلبان محترم آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 95

 بدینوسیله جدول شهریه دوره های نوبت دوّم (شبانه)، پردیس دانشگاهی و مجازی (الکترونیکی) این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد  و دوره های نوبت دوم (شبانه) ، پردیس دانشگاهی در مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 96-95 به شرح زیر اعلام می گردد:

 

1) دانشجويان نوبت دوم (دوره شبانه) در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد ورودي سال تحصيلي 96-95

گروه آموزشي

شهريه ثابت نيمسال (ريال)

شهريه متغير براي هر واحد (ريال)

شهريه متغيرهر واحد پايان نامه (ريال)

نظري

عملي

نظري

عملي

علوم انساني

5.400.000

1.050.000

1.575.000

3.000.000

3.750.000

ساير رشته ها

6.000.000

1.200.000

1.800.000

3.000.000

3.750.000

 

2)  دانشجويان پرديس دانشگاهي در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد ورودي سال تحصيلي 96-95

گروه آموزشي

شهريه ثابت هر نيمسال (ريال)

شهريه متغير هر واحد درسي اصلي و تخصصي (ريال)

شهريه هر واحد پايان نامه (ريال)

جمع هزينه كل دوره دو ساله (چهار ترم) (ريال)

نظري

عملي

6.480.000

عملي

علوم انساني

25.200.000

3.168.000

-

216.000.000

ساير رشته ها

32.400.000

3.168.000

5.040.000

6.480.000

244.800.000

 

3) دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دوره مجازي ورودي سال تحصيلي 96-95

گروه آموزشي

شهريه هر نيمسال

جمع شهريه براي دوره دو ساله (چهار ترم) (ريال)

علوم انساني

31.500.000

126.000.000

ساير رشته ها

33.000.000

132.000.000

    مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

دانشجويان مقطع دكتري نوبت دوم و پرديس دانشگاهي ورودي سال تحصيلي 96-95
رديف
گروه آموزشي
شهريه ثابت نيمسال (ريال)
شهريه متغير براي هر واحد دروس اصلي (ريال)
شهريه هر واحد پايان نامه (ريال)
كل شهريه براي دوره 4 ساله (8ترم) ريال
نظري
عملي
1
علوم انساني
48.600.000
6.240.000
-
7.920.000
648.000.000
2
ساير رشته ها
55.080.000
6.840.000
9.000.000
8.280.000
792.000.000

قابل توجه داوطلبان محترم کارشناسی ارشد سال 96

 

الف)جدول شهریه دوره نوبت دوم(شبانه):

 

 

 

گروه آموزشی

 

 

 

 

 

شهریه ثابت هر

 

نیمسال (ریال)

 

شهریه متغیر برای هر واحد (ریال)

 

شهریه متغیر هر واحد پایان نامه

 

(ریال)

 

تئوری

 

عملی

 

تئوری

 

عملی

 

علوم انسانی

 

5.400.000

 

1.050.000

 

1.575.000

 

3.000.000

 

3.750.000

 

سایر رشته ها

 

6.000.000

 

1.200.000

 

1.800.000

 

3.000.000

 

3.750.000

 

 

 

 

 

ب)جدول شهریه دوره پردیس دانشگاهی:

 

 

 

 

 

گروه آموزشی

 

 

 

 

 

شهریه ثابت هر

 

نیمسال (ریال)

 

شهریه متغیر برای هر واحد درسی اصلی و تخصصی(ریال)

 

شهریه هر واحد پ

 

ایان نامه(ریال)

 

جمع هزینه کل دوره

 

دو ساله(چهار ترم)(ریال)

 

نظری

 

عملی

 

علوم انسانی

 

25.200.000

 

3.168.000

 

-

 

6.480.000

 

216.000.000

 

سایر رشته ها

 

32.400.000

 

3.168.000

 

5.040.000

 

6.480.000

 

224.800.000

 

                                                                          

 

ج)جدول شهریه دوره مجازی(الکترونیکی):

 

 

 

 

 

گروه آموزشی

 

 

 

 

 

شهریه ثابت

 

 (ریال)

 

 

 

اصلی و تخصصی(ریال)

 

 

 

پایان نامه(ریال)

 

 

 

جمع مبالغ در چهار نیمسال(ریال)

 

 

 

 

 

علوم انسانی

 

13.500.000

 

1.440.000

 

4.680.000

 

126.000.000

 

سایر رشته ها

 

15.000.000

 

1.440.000

 

4.680.000

 

132.000.000

 

 
***********************************
جدول شهریه کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه سمنان
سال تحصیلی
گروه آموزشی
شهریه ثابت(ریال)
شهریه هر واحد متغیر
اصلی و تخصصی(ریال)
شهریه هر واحد پایان‌نامه
کل شهریه برای دوره
2 ساله یا چهارترم(ریال)
93-92
علوم انسانی
9.500.000
900.000
2.900.000
87.200.000
سایر رشته ها
10.000.000
950.000
2.900.000
90.500.000
94-93
علوم انسانی
11.250.000
1.200.000
3.900.000
105.000.000
سایر رشته ها
12.500.000
1.200.000
3.900.000
110.000.000
95-94
علوم انسانی
13.500.000
1.440.000
4.680.000
126.000.000
سایر رشته ها
15.000.000
1.440.000
4.680.000
132.000.000
96-95
علوم انسانی
13.500.000
1.440.000
4.680.000
126.000.000
سایر رشته ها
15.000.000
1.440.000
4.680.000
132.000.000
**********************************

 

 

                                                                                واحد شبانه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان

 

  ***********************************

 

 

جدول شهریه کارشناسی ارشد شبانه دانشگاه سمنان
سال تحصیلی
گروه آموزشی
شهریه ثابت(ریال)
شهریه هر واحد متغیر (ریال)
شهریه هر واحد پایان‌نامه
نظری
عملی
تئوری
عملی
91-90
علوم انسانی
3.000.000
500.000
500.000
625.000
1.500.000
سایر گروه ها
3.500.000
600.000
600.000
750.000
1.750.000
92-91
علوم انسانی
3.000.000
500.000
500.000
625.000
1.500.000
سایر گروه ها
3.500.000
600.000
600.000
750.000
1.750.000
93-92
علوم انسانی
3.600.000
700.000
700.000
2.000.000
2.500.000
سایر گروه ها
4.000.000
800.000
800.000
2.000.000
2.500.000
94-93
علوم انسانی
4.500.000
875.000
875.000
2.500.000
3.125.000
سایر گروه ها
5.000.000
1.000.000
1.000.000
2.500.000
3.125.000
95-94
علوم انسانی
5.400.000
1.050.000
1.575.000
3.000.000
3.750.000
سایر گروه ها
6.000.000
1.200.000
1.800.000
3.000.000
3.750.000
96-95
علوم انسانی
5.400.000
1.050.000
1.575.000
3.000.000
3.750.000
سایر گروه ها
6.000.000
1.200.000
1.800.000
3.000.000
3.750.000

 

اطلاعیه شهریه دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال 1396
 

 با عنایت به مصوبه هیأت امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی مورخ 11/12/94 درخصوص شهریه سال تحصیلی 97-96 و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه به تاریخ 27/01/96، بدینوسیله میزان شهریه تحصیلی مقطع دکتری دوره های نوبت دوّم (شبانه) و پردیس دانشگاهی برای دانشجویان ورودی 96-97 به شرح ذیل به اطلاع می­رسد.

 

ردیف

گروه آموزشی

شهریه ثابت نیمسال (ریال)

شهریه متغیر هر واحد دروس اصلی (ریال)

 

شهریه هر واحد
 پایان نامه (ریال)

 

جمع  شهریه برای کل  دوره (4 ساله/ 8 ترم)
 (ریال)

 

نظری

عملی

1

علوم انسانی

48.600.000

6.240.000

 

 

7.920.000

 

648.000.000

2

سایر رشته ها

55.080.000

6.840.000

9.000.000

8.280.000

792.000.000

* جدول شهریه دانشجویان مقطع دکتری نوبت دوّم و پردیس دانشگاهی سال تحصیلی 97-96

 

 تذکر:

1- با توجه به اینکه شهریه کل، برای یک دوره 4 ساله (8 نیمسال) درنظر گرفته شده است لذا در هر نیمسال دانشجو (شبانه و پردیس) ملزم به پرداخت حداقل 8/1 شهریه کل می باشد. 

 2-تعداد نیمسال های تحصیل رایگان برای دانشجویان روزانه 9 نیمسال می باشد و لذا اینگونه دانشجویان برای تحصیل از نیمسال دهم و به بعد(در صورت افزایش سنوات)ملزم به پرداخت شهریه طبق تعرفه شهریه دانشجویان شبانه(نوبت دوم)هم ورودی خود می باشند.

 3-دانشجویان دوره شبانه(نوبت دوم)از نیمسال دهم و به بعد(در صورت افزایش سنوات) ملزم به پرداخت شهریه به میزان 5/1 (یک و نیم) برابر تعرفه شهریه خود می باشند.                                                                                                                   

جدول شهریه کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی دانشگاه سمنان
سال تحصیلی
گروه آموزشی
شهریه ثابت(ریال)
شهریه هر واحد متغیر (ریال)
شهریه هر واحد پایان‌نامه
کل شهریه برای دوره 2 ساله یا چهار ترم(ریال)
نظری
عملی
92-91
علوم انسانی
17.500.000
2.200.000
----
4.500.000
150.000.000
سایر رشته ها
22.500.000
2.200.000
3.500.000
4.500.000
170.000.000
93-92
علوم انسانی
17.500.000
2.200.000
----
4.500.000
150.000.000
سایر رشته ها
22.500.000
2.200.000
3.500.000
4.500.000
170.000.000
94-93
علوم انسانی
21.000.000
2.640.000
----
5.400.000
180.000.000
سایر رشته ها
27.000.000
2.640.000
4.200.000
5.400.000
204.000.000
95-94
علوم انسانی
25.200.000
3.168.000
----
6.480.000
216.000.000
سایر رشته ها
32.400.000
3.168.000
5.040.000
6.480.000
244.000.000
96-95
علوم انسانی
25.200.000
3.168.000
-----
6.480.000
216.000.000
سایر رشته ها
32.400.000
3.168.000
5.040.000
6.480.000
244.000.000
 
***********************************

جدول شهریه دکتری شبانه و پردیس دانشگاهی دانشگاه سمنان

سال تحصیلی

گروه آموزشی

شهریه ثابت(ریال)

شهریه هر واحد متغیر (ریال)

شهریه هر واحد پایان‌نامه

کل شهریه برای دوره 4 ساله (ریال)

نظری

عملی

90-89

علوم انسانی

27.777.000 به ازای هر ترم مبلغ شهریه

250.000.000

سایر رشته ها

327.778.000 به ازای هر ترم مبلغ شهریه

295.000.000

91-90

علوم انسانی

30.000.000 به ازای هر ترم مبلغ شهریه

270.000.000

سایر رشته ها

36.667.000 به ازای هر ترم مبلغ شهریه

330.000.000

92-91

علوم انسانی

33.750.000

4.400.000

----

5.500.000

450.000.000

سایر رشته ها

38.250.000

4.750.000

6.250.000

5.750.000

550.000.000

93-92

علوم انسانی

33.750.000

4.400.000

----

5.500.000

450.000.000

سایر رشته ها

38.250.000

4.750.000

6.250.000

5.750.000

550.000.000

94-93

علوم انسانی

40.500.000

5.200.000

----

6.600.000

540.000.000

سایر رشته ها

45.900.000

5.700.000

7.500.000

6.900.000

660.000.000

95-94

علوم انسانی

48.600.000

6.240.000

----

7.920.000

648.000.000

سایر رشته ها

55.080.000

6.840.000

9.000.000

8.280.000

792.000.000

96-95

علوم انسانی

48.600.000

6.240.000

-----

7.920.000

648.000.000

سایر رشته ها

55.080.000

6.840.000

9.000.000

8.280.000

792.000.000

 

 

********************************************************************************

 قابل توجه داوطلبان محترم آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 95

 بدینوسیله جدول شهریه دوره های نوبت دوّم (شبانه)، پردیس دانشگاهی و مجازی (الکترونیکی) این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد  و دوره های نوبت دوم (شبانه) ، پردیس دانشگاهی در مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 96-95 به شرح زیر اعلام می گردد:

 

1) دانشجويان نوبت دوم (دوره شبانه) در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد ورودي سال تحصيلي 96-95

گروه آموزشي

شهريه ثابت نيمسال (ريال)

شهريه متغير براي هر واحد (ريال)

شهريه متغيرهر واحد پايان نامه (ريال)

نظري

عملي

نظري

عملي

علوم انساني

5.400.000

1.050.000

1.575.000

3.000.000

3.750.000

ساير رشته ها

6.000.000

1.200.000

1.800.000

3.000.000

3.750.000

 

2)  دانشجويان پرديس دانشگاهي در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد ورودي سال تحصيلي 96-95

گروه آموزشي

شهريه ثابت هر نيمسال (ريال)

شهريه متغير هر واحد درسي اصلي و تخصصي (ريال)

شهريه هر واحد پايان نامه (ريال)

جمع هزينه كل دوره دو ساله (چهار ترم) (ريال)

نظري

عملي

6.480.000

عملي

علوم انساني

25.200.000

3.168.000

-

216.000.000

ساير رشته ها

32.400.000

3.168.000

5.040.000

6.480.000

244.800.000

 

3) دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دوره مجازي ورودي سال تحصيلي 96-95

گروه آموزشي

شهريه هر نيمسال

جمع شهريه براي دوره دو ساله (چهار ترم) (ريال)

علوم انساني

31.500.000

126.000.000

ساير رشته ها

33.000.000

132.000.000

    مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

دانشجويان مقطع دكتري نوبت دوم و پرديس دانشگاهي ورودي سال تحصيلي 96-95
رديف
گروه آموزشي
شهريه ثابت نيمسال (ريال)
شهريه متغير براي هر واحد دروس اصلي (ريال)
شهريه هر واحد پايان نامه (ريال)
كل شهريه براي دوره 4 ساله (8ترم) ريال
نظري
عملي
1
علوم انساني
48.600.000
6.240.000
-
7.920.000
648.000.000
2
ساير رشته ها
55.080.000
6.840.000
9.000.000
8.280.000
792.000.000

Copyright  © 2018 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved