قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری و پذیرش با سوابق تحصیلی سال 1400 دانشگاه سمنان

 ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی شما عزیزان بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلی دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ، دکتری عمومی دامپزشکی آزمون سراسری و پذیرش با سوابق تحصیلی  سال 1400  این دانشگاه میرساند به منظور ثبت نام می بایست با مراجعه به سامانه گلستان اداره کل امور آموزشی دانشگاه سمنان به نشانی Http://golestan.semnan.ac.ir  و پذیرفته شدگان پردیس فرزانگان به نشانی از http://golestanfg.semnan.ac.ir  ساعت  8  صبح روز چهارشنبه مورخ 7 / 7 /1400 لغایت  1400/7/9   نسبت به ثبت نام الکترونیکی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز با استفاده از راهنمای مندرج در سامانه اقدام نمایند(عدم ثبت نام الکترونیکی و عدم تحویل مدارک به منزله انصراف محسوب می شود) ).

.

تذکر بسیار مهم:

*(به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و حفظ سلامت پذیرفته شدگان عزیز و خانواده های آنها از پذیرش حضوری حتی پذیرفته شدگان بومی معذوریم لذا تاکید می گردد از مراجعه حضوری جداً خودداری و پس از ثبت نام الکترونیکی،مدارک به صورت پست پیشتاز ارسال شود.)

* پذیرفته شده موظف است مدارک هویتی ، تحصیلی و فرمهای پرینت گرفته شده ثبت نام را طبق بند 3،2،1 اطلاعیه شیوه ثبت نام به آدرس دانشگاه سمنان با قید مشخصات زیر و الزاماً بصورت پست پیشتاز ارسال نماید.

* آدرس دانشگاه : سمنان روبروی پارک سوکان پردیس شماره یک دانشگاه سمنان- اداره کل امور آموزشی

صندوق پستی 5555-35155   - ثبت نام 1400 ذکر رشته قبولی در دانشگاه سمنان مقطع قبولی