زمان تماس تلفنی برای پاسخگویی و راهنمایی در مورد فرآیند 
از شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری  8 الی13

شماره پاسخگویی:  02331535029

 

اطلاعیه ثبت  نام دانشجویان جدیدالورود آزمون سراسری و پذیرش با سوابق تحصیلی سال 1400(کلیک نمایید)

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دکتری تخصصی سال 1400 (کلیک نمایید)

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دکتری بدون آزمون(استعداد درخشان) سال 1400(کلیک نمایید)

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ناپیوسته سال 1400(کلیک نمایید)  

 

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال 1400 (کلیک نمایید)

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان) سال 1400(کلیک نمایید)

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود آزمون سراسری سال 1400 (اشتباه در انتخاب رشته و تغییرات سهمیه -سری اول و دوم) (کلیک نمایید)