گلستانIدانشگاه سمنان
چهارشنبه ٠٧ آبان ١٣٩٩
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
مدیریت تحصیلات تکمیلی

شرح وظايف:

1- نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها و مقررات آموزشي در دانشگاه.

2- بررسي درخواست ايجاد رشته هاي جديد در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا و انجام امور مربوطه.

3- برگزاري آزمون‌هاي كارشناسي ارشد، دكتري و كليه آزمون هايي كه از طرف سازمان سنجش آموزش كشور برگزار
مي­گردد.

4- برگزاري جلسات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه و تهيه صورت جلسات و ارسال آن‌ها به ديگر حوزه‌ها.

5- بررسي صورتجلسات شوراهاي تحصيلات تكميلي دانشكده‌ها.

6- استخراج مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه وتفكيك آنها بر اساس موضوع در هر سال.

7- برگزاري جلسات هماهنگي آموزشي با كارشناسان آموزشي دانشكده ها.

8- بررسي ظرفيت پذرش دانشجو بر اساس تعداد اساتيد متخصص هر گروه و اعلام آن به سازمان سنجش.

9- تهيه دستورالعمل هاي مورد نياز نظير دستور العمل برگزاري آزمون دكتري.

10- انجام امور مربوط به پذيرش موردي دانشجويان جديدالورود و نظارت بر حسن انجام امور ثبت­نام.

11- تهيه و تدوين شيوه نامه هاي اجرايي براي آيين نامه هاي ارشد و دكتري.

12- تهيه و تنظيم فرم‌هاي مناسب جهت انجام امور دانشجويان براساس مقررات و بخش‌نامه هاي جديد.

13- چاپ چكيده پايان نامه هاي دانشجويان به دو زبان فارسي و انگليسي در هرسال.

14- ارائه آمارهاي دانشجويي و گزارش‌هاي ترمي.

15- ارائه عملكرد ساليانه حوزه.

16 - تهيه اطلاعات مربوط به پايان نامه ها در هر سال.

17- بررسي مشكلات دانشجويان و ارائه راه حل‌هاي مناسب.

18- انجام امور مربوط به دانشجويان بورسيه (تنظيم قرارداد و عقد قرارداد با مؤسسات و مكاتبات لازم درخصوص پرداخت هزينه ها.

19- بررسي پرونده هاي دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي و انجام امور مربوط به پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد.

20- انجام امور مربوط به پرداخت هزينه شركت دانشجويان در سمينار.

21- بررسي نمرات و سنوات دانشجو در زمان دفاع و صدور مجوز دفاع.

22- بررسي و انجام امور آموزشي دانشجويان از قبيل: مهمان- مرخصي- انتقال- حذف ترم- حذف واحد- تمديد سنوات و ...

23- بررسي درخواستهاي دانشجويي و مدارك مربوط به آن جهت طرح در شورا و در صورت لزوم ارسال به كميسيون مواردخاص.

24- صدور گواهي اشتغال به تحصيل باشرايط خاص براي دانشجويان.

25- معرفي دانشجويان به وزارتخانه ها و مؤسسات پژوهشي جهت همكاري و مساعدت با موضوع پايان نامه آنها.

26- ارتباط و مكانبات لازم با وزارت متبوع، دانشگاهها مؤسسات و ...

27- پاسخگويي و راهنمايي دانشجويان و همكاري تنگاتنگ با كارشناسان تحصيلات تكميلي دانشكده‌ها.

Copyright  © 2020 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved