گلستانIدانشگاه سمنان
سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
مدیریت امور آموزشي

دکتر محمدایمان خداکرمی

مدیر امور آموزشی

تلفن تماس مستقیم: 02331532040

02331539529

تلفن تماس (داخلی):  (2075) 3153

 

سید محمدرضا سیادتی

معاون مدیر امور آموزشی

تلفن تماس مستقیم: 02331532040

تلفن تماس (داخلی):    (2076) 3153

 

میترا ضمیری

دفتر  مدیر امور آموزشی

تلفن تماس مستقیم: 02331532040

02331539529

تلفن تماس (داخلی):    (2075) 3153

 

احمد فهیمی فر

امور انفورماتیک

تلفن تماس (داخلی):    (2063) 3153

 

مریم شهریاری

امور انفورماتیک

تلفن تماس (داخلی):    (2064) 3153

 

یاسر قاضی

امور پذیرش و ثبت نام

تلفن تماس (داخلی):    (2041) 3153

 

محمدرضا طاهریان

امور مشمولین نظام وظیفه

تلفن تماس (داخلی):    (2045) 3153

 

ریحانه خراسانی

امور انتخاب واحد و ثبت نمرات

تلفن تماس (داخلی):    (2073) 3153

 

روح الله عظمت پناه

امور انتخاب واحد و ثبت نمرات

تلفن تماس (داخلی):    (2072) 3153

 

مهدی بیدختی

امور شوراها و کمیسیونها

تلفن تماس (داخلی):    (2074) 3153

 

مهدی پریمی

امور مهمان و انتقال

تلفن تماس (داخلی):    (2032) 3153

 

سهراب خورشیدیان

امور دانش آموختگان

تلفن تماس (داخلی):    (2035) 3153

 

مهدی رحیمیان فر

امور دانش آموختگان

تلفن تماس (داخلی):    (2037) 3153

 

رضا شهریاری پور

امور دانش آموختگان

تلفن تماس (داخلی):    (2036) 3153

 


سمیه غریبی

امور بایگانی و سوابق آموزشی

تلفن تماس (داخلی):    (2031) 3153

 

ندا مستشیری

امور دانشنامه

تلفن تماس (داخلی):    (2038) 3153

 

امیر معماری

امور دانشنامه

تلفن تماس (داخلی):    (2039) 3153

 

وحید دوستمحمدی

امور مالی

تلفن تماس (داخلی):    (2033) 3153

 

سمیه آقایی

امور مالی

تلفن تماس (داخلی):    (2034) 3153

 

محمدعلی رحمانی

دبیرخانه

تلفن تماس (داخلی):    (2043) 3153

 

یوسف صفا

دبیرخانه

تلفن تماس (داخلی):    (2043) 3153

 

Copyright  © 2020 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved