گلستانIدانشگاه سمنان
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
کاربرگ های معاونت آموزشی
 
   دانلود : کاربرگ تمدید مهلت پیمانی           حجم فایل 1609 KB
   دانلود : کاربرگ گزارش توجیهی ایجاد رشته           حجم فایل 196 KB
   دانلود : کاربرگ ایجاد رشته جدید           حجم فایل 291 KB
   دانلود : کاربرگ تمدید مهلت رسمی آزمایشی           حجم فایل 1623 KB
   دانلود : فرم تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی دائم           حجم فایل 52 KB
   دانلود : فرم تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی کمتر از 5 سال           حجم فایل 138 KB
   دانلود : کاربرگ طرح درس           حجم فایل 22 KB
   دانلود : کاربرگ طرح درس           حجم فایل 250 KB
   دانلود : فرم تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی کمتر از 5 سال           حجم فایل 106 KB
   دانلود : فرم تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی دائم           حجم فایل 106 KB
   دانلود : فرم گزارش پیشرفت تحصیلی برای ترفیع مربیان           حجم فایل 194 KB
   دانلود : فرم گزارش پيشرفت تحصيلي           حجم فایل 125 KB
   دانلود : فرم اطلاعات برای استخدام طرح سربازی           حجم فایل 73 KB
Copyright  © 2019 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved