گلستانIدانشگاه سمنان
يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
ارزشیابی پایان نامه

ارزشيابي پايان‌نامه

ماده 31- ارزشیابی پایان نامه:  ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران، متشكل از استاد (اساتید) راهنما، استاد مشاور و در صورت نیاز يك نفر نماينده تحصيلات تكميلي (الزاماً عضو هيأت علمي) و 2 نفر از بين اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج دانشگاه انجام می شود.

تبصره 1-31: نماينده تحصيلات تكميلي براساس حكم مدير تحصيلات تكميلي دانشكده از ميان اعضاي هيأت علمي دانشكده تعيين مي شود.

تبصره 2-31: تأیيد انجام اصلاحات پيشنهادي داوران و جمع بندي و ارائه نمره نهايي به گروه بر عهده استاد راهنما مي باشد.

تبصره 3-31:  حضور استاد راهنما و حداقل يك داور در جلسه دفاعيه الزامي است.

تبصره 4-31:  اعضاي هيأت داوران بايد حداقل استاديار و يا داراي مدرك دكتري باشند. در موارد استثنايي كه در زمينۀ تخصصي مورد نظر استاديار وجود ندارد، با ذكر موارد، يك ماه قبل توسط استاد راهنما برای تصويب، به كميته تحصيلات تكميلي گروه اعلام مي‌شود. در این حالت باید یک ماه قبل از تاریخ دفاع پایان نامه، موضوع با ذکر موارد استثنایی در کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مطرح و تصويب شود و نتیجه به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه اعلام شود.

تبصره 5-31: انتخاب داور خارج از دانشگاه به پیشنهاد استاد راهنما و انتخاب داور داخلی به پیشنهاد مدیر گروه و با تصویب کمیته تحصیلات تکمیلی گروه است.

 

ماده 32ـ مجوز دفاع

   دانشجو سه هفته قبل از تاريخ دفاعيه موظف به مراجعه به تحصيلات تكميلي دانشكده و تحويل کاربرگ هاي مربوط براي انجام مراحل اداري دفاع است. ضمناً پس از كسب مجوز دفاع از كميتۀ تحصيلات تكميلي گروه، دانشجو موظف است آگهي برگزاري جلسه دفاعيه را حداقل يك هفته قبل از دفاع در معرض ديد دانشجويان قرار دهد.

تبصره 1-32: حداقل 3 هفته قبل از تاريخ دفاع، لازم است پايان نامه مورد تأييد استاد راهنما، استاد مشاور و شوراي تحصيلات تكميلي گروه به همراه دعوت نامه توسط دانشجو در اختيار هيأت داوران قرار گيرد.

 

ماده 33-  نمره پايان نامه

 پايان نامه توسط هيأت داوران در پنج درجه به شرح زير ارزشيابي شده و به هر درجه نمره اي تعلق مي‌گيرد و اين نمره در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه     مي شود.

  نمره از 19 تا 20: عالي

  نمره از 18 تا 99/18: بسيار خوب

  نمره از 16 تا 99/17: خوب

  نمره از 14 تا 99/15: قابل قبول

  نمره کمتر از 14: غير قابل قبول

تبصره 1-33: در صورت جلسه دفاعيه، علاوه بر ذكر درجۀ پايان نامه، قيد نمرۀ اخذ شده توسط دانشجو نيز الزامي است.

 

تبصره 2-33 :  در صورتي كه دانشجو فعاليت پژوهشي بيشتري داشته باشد حداكثر يك و نیم نمره به نمرۀ نهايي پايان نامه وی در جلسه دفاع اضافه می شود. (در صورت ارائه مقاله در کنفرانس ها و مجامع علمی معتبر تا یک نمره و در صورت پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی- پژوهشی معتبر نمایه شده ملی یا بین المللی مورد تأیید گروه یا دانشکده مربوطه تا 5/1 نمره).

تبصره 3-33:‌ مدارك و اسناد مربوط به فعاليت پژوهشي تأثيرگذار دانشجو بر نمرۀ پايان نامۀ وي بايد قبل از جلسه دفاع به تأييد گروه و يا معاونت پژوهشي دانشكده رسيده باشد.  

ماده 34ـ ناتمام ماندن پايان نامه

  دانشجو پس از انتخاب پايان نامه، تا زماني كه آن را به پايان نرسانده است، موظف است بر اساس تقويم دانشگاه در نيمسال هاي بعد نيز براي آن ثبت نام کند. در اين صورت نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي اخذ پایان نامه وارد كارنامه دانشجو مي شود و در ميانگين نمرات او منظور خواهد شد.

ماده 35ـ پايان نامه غير قابل قبول

  چنانچه ارزشیابی پایان نامه غیر قابل قبول باشد، دانشجو می تواندحداکثر یک نیمسال و در مدت مجاز تحصیل در جلسه دفاعیه شرکت و مجدداً از پایان نامۀ خود دفاع کند و در صورت قبولی، نمره پایان نامه فقط قابل قبول ارزیابی می شود و   چنان چه دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کند، از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می شود.

تبصره 1-35:  به دانشجويي كه به هر دليل از ادامه تحصيل باز مي‌ماند، حسب درخواست دانشجو پس از تسويه حساب‌هاي لازم فقط یک گواهی که دانشجو چه دروسی را در چند واحد و با چه نمره ای اخذ کرده است، اعطا می‌شود.

 

ماده 34ـ موارد مبهم

  تفسير مواردی که اين آیین نامه دربارۀ آن ساکت است، در صورت ارجاع از شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده‌ها، بر عهدۀ شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه است و در موارد خاص توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع استعلام می شود.

 

ماده 35ـ كليات آيين نامه

   اين آيين نامه در 9 فصل و 35 ماده و 55 تبصره در جلسه شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه مورخ 14/6/88 به تصويب نهايي رسيد و از نیمسال اول سال تحصیلی 89-88 به مدت سه سال قابل اجرا است که پس از مدت مذکور با ارزیابی از خروجی های دوره و در صورت موافقت تمدید خواهد شد. با ابلاغ این آیین نامه، کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های قبلی مغایر با آن ملغی اعلام می شود.

 

Copyright  © 2018 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved