گلستانIدانشگاه سمنان
يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
حضور و غیاب

حضور و غياب

ماده 10ـ ثبت نام

  دانشجو موظف به ثبت نام در موعد مقرر(اعلام شده توسط دانشگاه) مي باشد و عدم ثبت نام به منزلۀ انصراف از تحصيل محسوب مي شود.

تبصره :

  تصميم‌گيري دربارۀ درخواست ثبت نام و تعداد واحد اخذ شده درخصوص دانشجويان با تأخير، تا قبل از پايان موعد Aحذف و اضافه@ بر عهدۀ شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه خواهد بود.

ماده 11ـ حضور

حضور دانشجويان در تمامي برنامه هاي درسي و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است. غيبت دانشجو در هر درس نبايد از    مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غير اين صورت دانشجو از شركت در جلسه امتحان محروم شده؛ نمرۀ دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

تبصرۀ 1-11:  در صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس، بيش از حد مجاز بوده و از نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده موجه تشخيص داده شود، آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود. در اين صورت رعايت حد نصاب 8 واحد در آن نيمسال الزامي نيست، ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يك نيمسال كامل محسوب مي‌شود.

ماده 12- غيبت در جلسه امتحان

  غيبت غیر موجه دانشجو در جلسۀ امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است، تشخیص موجّه یا غیر­موجّه بودن غیبت؛ و احتمال حذف درس بر عهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.

Copyright  © 2018 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved