گلستانIدانشگاه سمنان
يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
شرایط ورود

شرايط ورود

ماده 4- شرايط ورود 

  شرايط ورود به شرح زير است:

1-3: داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي

2-3: داشتن گواهينامه پايان دوره كارشناسي يا بالاتر مورد تائيد وزارت علوم،   تحقيـقات و فنـآوري .

3-3: برخورداري از توانايي جسمي لازم و مناسب با رشته تحصيلي

4-3: قبولي در آزمون ورودي مورد تأييد وزارت با كسب پذيرش از مؤسسه براساس مقررات مصوب.

تبصره :

  مدرك معادل كارشناسي براي ورود به اين دوره ها فاقد اعتبار است

Copyright  © 2018 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved