گلستانIدانشگاه سمنان
يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
اخبار > لیست نهایی دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان) واجد شرایط استفاده از خوابگاه دانشجویی در سال تحصیلی 98-97


نسخه چاپي      ارسال به دوست    

   لیست نهایی دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان) واجد شرایط استفاده از خوابگاه دانشجویی در سال تحصیلی 98-97

لیست نهایی دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان) واجد شرایط استفاده از خوابگاه دانشجویی در سال تحصیلی 98-97

پس از بررسی های لازم از سوی دفتر استعدادهای درخشان، لیست نهایی دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان) واجد شرایط استفاده از خوابگاه دانشجویی در سال تحصیلی 98-97 به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم به ذکر است که امکان هیچ گونه تغییری در این لیست وجود نداشته و لذا از دانشجویان محترم تقاضا داریم از مراجعه به دفتر استعدادهای درخشان یا دفتر مدیریت امور دانشجویی جهت اخذ خوابگاه به عنوان متقاضی حائز شرایط استعدادهای درخشان خودداری نمایند. ضمناً افرادی که در لیست نهایی قرار گرفته اند باید جهت اطلاع از سایر اقدامات لازم به وبگاه معاونت دانشجویی مراجعه نمایند. 

دفتر استعداهای درخشان دانشگاه سمنان

لیست نهایی دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان) واجد شرایط استفاده از خوابگاه دانشجویی در سال تحصیلی 98-97

ردیف

شماره دانشجویی

نام خانوادگي و نام

رشته

مقطع

1

۹۴۱۱۰۳۲۲۰۰

ريوندي زهرا

مهندسي محيط زيست

كارشناسي

2

۹۴۱۱۱۳۳۰۱۲

دادرس رضوانه

مهندسي شيمي

كارشناسي

3

۹۴۱۱۱۴۱۰۰۵

بخارائيان اميرحسين

مهندسي عمران

كارشناسي

4

۹۴۱۱۱۴۱۰۱۹

علوي حسين

مهندسي عمران

كارشناسي

5

۹۴۱۱۱۶۳۰۰۸

پودينه دادي نژاد الهه

مهندسي صنايع

كارشناسي

6

۹۴۱۱۱۶۳۰۲۴

قدياني سمانه

مهندسي صنايع

كارشناسي

7

۹۴۱۱۱۶۷۰۳۱

صالحي علي

مهندسي مكانيك

كارشناسي

8

۹۴۱۱۲۰۹۰۰۱

افشاري مهري

مديريت كسب و كارهاي كوچك

كارشناسي

9

۹۴۱۱۲۲۰۰۲۶

قرباني سبا

زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي

10

۹۴۱۱۲۲۰۰۲۷

كريمي زهرا

زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي

11

۹۴۱۱۲۸۰۰۲۲

سيلسپور معصومه

علوم اقتصادي - اقتصادنظري

كارشناسي

12

۹۴۱۱۳۱۳۰۰۸

خردپيشه محدثه

علوم آزمايشگاهي دامپزشكي(پيوسته)

كارشناسي

13

۹۴۱۱۳۱۳۰۲۰

طالع هانيه

علوم آزمايشگاهي دامپزشكي(پيوسته)

كارشناسي

14

۹۴۱۱۳۲۰۰۲۱

عليزاده باغچه ميشه مريم

شيمي كاربردي

كارشناسي

15

۹۴۱۱۳۲۰۰۳۷

صادقي الناز

شيمي كاربردي

كارشناسي

16

۹۴۱۱۳۲۱۰۰۳

اكبري فاطمه

زيست شناسي - علوم سلولي ملكولي

كارشناسي

17

۹۴۱۱۳۳۲۰۰۷

جنگجو فاطمه

فيزيك - اتمي

كارشناسي

18

۹۴۱۱۳۳۲۰۲۷

نصيري سمانه

فيزيك - اتمي

كارشناسي

19

۹۴۱۱۳۵۱۰۲۴

شاطريان محيا

آمار و كاربردها

كارشناسي

20

۹۴۱۱۳۵۱۰۴۴

نوراني پيله رود صديقه

آمار و كاربردها

كارشناسي

21

۹۴۱۱۳۵۶۰۳۵

قبادي سيرت محمد

رياضيات و كاربردها

كارشناسي

22

۹۴۱۱۳۵۷۰۳۹

نجفي مهدي پور اميد

رياضيات و كاربردها

كارشناسي

23

۹۴۱۱۳۶۰۰۲۷

فرماني سجاد

علوم كامپيوتر

كارشناسي

24

۹۴۱۱۴۳۱۰۱۰

فاتحي پيكاني مرضيه

علم اطلاعات و دانش شناسي

كارشناسي

25

۹۴۱۱۶۱۰۰۳۰

نيكيان ساجده

صنايع دستي

كارشناسي

26

۹۴۱۱۶۳۶۰۲۱

لايق حقيقي پريسا

مرمت واحياء بناهاي تاريخي

كارشناسي

27

۹۴۱۱۷۲۰۰۰۶

اشوري عليرضا

مديريت جهانگردي

كارشناسي

28

۹۴۱۱۷۲۰۰۱۵

حسيني محمد

مديريت جهانگردي

كارشناسي

29

۹۴۱۱۷۲۰۰۴۵

كاظمي تهراني مائده

مديريت جهانگردي

كارشناسي

30

۹۴۱۱۸۲۰۰۰۵

برگ بيد نسترن

مهندسي منابع طبيعي

كارشناسي

31

۹۴۱۱۹۱۰۰۲۲

جعفري مرام محمدرضا

مهندسي برق

كارشناسي

32

۹۴۱۱۹۱۰۰۵۶

صمدي فر محمدامين

مهندسي برق

كارشناسي

33

۹۴۲۱۲۹۲۰۱۷

گل محمدي اميرحسين

علوم ورزشي - علوم انساني ورزش

كارشناسي

34

۹۴۲۱۳۳۳۰۰۲

اسكندري تربقان سياوش

فيزيك- هسته اي

كارشناسي

35

۹۴۲۱۳۳۳۰۳۳

معصومي محسن

فيزيك- هسته اي

كارشناسي

36

۹۵۱۱۱۲۶۰۷۶

مراديان علي

مهندسي كامپيوتر

كارشناسي

37

۹۵۱۱۱۳۳۰۵۸

معظم باباشيخعلي سجاد

مهندسي شيمي

كارشناسي

38

۹۵۱۱۱۳۳۰۵۹

ملكي اردلي امين

مهندسي شيمي

كارشناسي

39

۹۵۱۱۱۶۳۰۱۵

صادقي نيايش

مهندسي صنايع

كارشناسي

40

۹۵۱۱۱۶۳۰۳۳

مهذب حسني سيدمعين

مهندسي صنايع

كارشناسي

41

۹۵۱۱۱۶۷۰۵۱

زنداف عليرضا

مهندسي مكانيك

كارشناسي

42

۹۵۱۱۱۶۷۰۷۲

كريمي علي

مهندسي مكانيك

كارشناسي

43

۹۵۱۱۱۸۲۰۰۷

اكبري متين

مهندسي مواد و متالورژي

كارشناسي

44

۹۵۱۱۲۰۰۰۱۹

شهرياري طاهره

حسابداري

كارشناسي

45

۹۵۱۱۲۰۹۰۰۵

ترابي مهلا

مديريت كسب و كارهاي كوچك

كارشناسي

46

۹۵۱۱۲۰۹۰۲۹

قاسميان يادگاري كوثر

مديريت كسب و كارهاي كوچك

كارشناسي

47

۹۵۱۱۲۱۰۰۰۶

بابايي فاطمه

مديريت بازرگاني

كارشناسي

48

۹۵۱۱۲۳۲۰۰۵

باقري پاريجان بهنام

فقه و مباني حقوق اسلامي

كارشناسي

49

۹۵۱۱۲۳۲۰۱۶

فيروزي محمدجواد

فقه و مباني حقوق اسلامي

كارشناسي

50

۹۵۱۱۲۵۰۰۰۸

بادلي مهلا

زبان و ادبيات انگليسي

كارشناسي

51

۹۵۱۱۲۸۲۰۲۲

شريفي مرضيه سادات

علوم اقتصادي

كارشناسي

52

۹۵۱۱۲۸۲۰۳۶

وجداني مالفجاني معصومه

علوم اقتصادي

كارشناسي

53

۹۵۱۱۳۶۰۰۳۰

قرايي محمدحسين

علوم كامپيوتر

كارشناسي

54

۹۵۱۱۵۱۹۰۲۰

محمدي نفت چالي مريم

دامپزشكي

دكتري عمومي(مرحله پيش درمانگاهي)

55

۹۵۱۱۶۱۰۰۱۹

علينقيان الناز

صنايع دستي

كارشناسي

56

۹۵۱۱۶۱۰۰۲۲

فلاح خنامان فرزانه

صنايع دستي

كارشناسي

57

۹۵۱۱۶۳۶۰۱۵

شيرزادي مرگاوي زينب

مرمت واحياء بناهاي تاريخي

كارشناسي

58

۹۵۱۱۶۳۷۰۰۴

خسروي سهيلا

طراحي پارچه

كارشناسي

59

۹۵۱۱۹۱۰۰۶۲

سليمي اميرحسين

مهندسي برق

كارشناسي

60

۹۵۱۱۹۱۰۰۸۰

علي پور سيدمحسن

مهندسي برق

كارشناسي

61

۹۵۱۱۹۱۰۰۸۲

علي نژادبرمي مجيد

مهندسي برق

كارشناسي

62

۹۵۲۱۱۳۳۰۱۰

طاهري محمدمهدي

مهندسي شيمي

كارشناسي

63

۹۵۲۱۱۴۱۰۰۴

خانكي ستاره

مهندسي عمران

كارشناسي

64

۹۵۲۱۱۸۲۰۰۶

خليلي محمد

مهندسي مواد و متالورژي

كارشناسي

65

۹۵۲۱۱۸۲۰۰۷

زارعي حميدرضا

مهندسي مواد و متالورژي

كارشناسي

66

۹۵۲۱۳۸۹۰۰۳

احمدي پارسا دلارام

علوم ورزشي

كارشناسي

67

۹۵۲۱۳۸۹۰۰۹

خيرابادي زينب

علوم ورزشي

كارشناسي

68

۹۶۱۱۰۲۱۰۰۸

ملكي اشكان

مهندسي نفت-اكتشاف

كارشناسي ارشد

69

۹۶۱۱۱۰۳۰۴۴

ذوقي محمد

مهندسي برق

كارشناسي ارشد

70

۹۶۱۱۱۱۹۰۳۱

قيمت گر مهران

مهندسي برق

كارشناسي ارشد

71

۹۶۱۱۱۲۳۰۱۰

نوروزي فرد مجتبي

مهندسي برق-كنترل

كارشناسي ارشد

72

۹۶۱۱۱۲۶۰۸۸

موسي ابادي حسن

مهندسي كامپيوتر

كارشناسي

73

۹۶۱۱۱۲۶۰۹۲

نعمت اللهي سپهر

مهندسي كامپيوتر

كارشناسي

74

۹۶۱۱۱۴۱۰۱۴

پاكدل پشتيري محدثه

مهندسي عمران

كارشناسي

75

۹۶۱۱۱۴۱۰۲۲

حق دائي احسان

مهندسي عمران

كارشناسي

76

۹۶۱۱۱۴۱۰۳۱

رمضان زاده يزدي عارفه

مهندسي عمران

كارشناسي

77

۹۶۱۱۱۶۳۰۰۶

برزگر مهدي

مهندسي صنايع

كارشناسي

78

۹۶۱۱۱۶۳۰۰۹

حميديان سيداشكان

مهندسي صنايع

كارشناسي

79

۹۶۱۱۱۶۳۰۱۴

دلقندي سيداميرحسين

مهندسي صنايع

كارشناسي

80

۹۶۱۱۱۶۷۰۵۲

عابدين زاده بقال خوش نقش مهدي

مهندسي مكانيك

كارشناسي

81

۹۶۱۱۱۶۷۰۵۴

عاكف رضا

مهندسي مكانيك

كارشناسي

82

۹۶۱۱۱۶۷۰۵۸

عيسي ملكي كيومرث

مهندسي مكانيك

كارشناسي

83

۹۶۱۱۱۶۷۰۷۴

كريمي امين ابادي علي

مهندسي مكانيك

كارشناسي

84

۹۶۱۱۱۶۷۰۸۰

محمدي عادل

مهندسي مكانيك

كارشناسي

85

۹۶۱۱۲۰۰۰۰۱

اتشي حسين

حسابداري

كارشناسي

86

۹۶۱۱۲۰۰۰۱۷

عبدزاده كنفي مهدي

حسابداري

كارشناسي

87

۹۶۱۱۲۱۰۰۰۸

ايزدي حسين

مديريت بازرگاني

كارشناسي

88

۹۶۱۱۲۱۰۰۲۶

فاضلي جو پوريا

مديريت بازرگاني

كارشناسي

89

۹۶۱۱۲۱۰۰۲۸

قرباني سروري رومينا

مديريت بازرگاني

كارشناسي

90

۹۶۱۱۲۱۰۰۳۱

محمدبيكي مهابادي فاطمه

مديريت بازرگاني

كارشناسي

91

۹۶۱۱۲۱۲۰۱۱

مرادي بابك

مديريت كسب و كار

كارشناسي ارشد

92

۹۶۱۱۲۲۰۰۰۱

اسكندريان راضيه

زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي

93

۹۶۱۱۲۲۰۰۰۳

اصغري حميده

زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي

94

۹۶۱۱۲۲۰۰۱۷

علي برز فاطمه

زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي

95

۹۶۱۱۲۳۲۰۰۳

اقاجاني پورطولارور فرشيد

فقه و مباني حقوق اسلامي

كارشناسي

96

۹۶۱۱۲۳۲۰۱۸

شاه حسيني محمدباقر

فقه و مباني حقوق اسلامي

كارشناسي

97

۹۶۱۱۲۳۲۰۳۸

ولي لي مريم

فقه و مباني حقوق اسلامي

كارشناسي

98

۹۶۱۱۲۳۶۰۰۹

صائمي محمدمعين

دين شناسي

كارشناسي ارشد

99

۹۶۱۱۲۴۰۰۰۲

اكبري تكتم

زبان و ادبيات عربي

كارشناسي

100

۹۶۱۱۲۵۰۰۲۲

شاه حسيني فاطمه

زبان و ادبيات انگليسي

كارشناسي

101

۹۶۱۱۲۵۷۰۱۳

موچاني ابوالفضل

آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

كارشناسي ارشد

102

۹۶۱۱۲۵۹۰۰۶

بيدگلي مهرداد

زبان و ادبيات انگليسي

كارشناسي ارشد

103

۹۶۱۱۲۵۹۰۱۴

محمدحسيني حوريه

آموزش زبان انگليسي

كارشناسي ارشد

104

۹۶۱۱۲۶۷۰۰۲

پري زادمقدم مهدي

مديريت كسب و كار

كارشناسي ارشد

105

۹۶۱۱۲۷۰۰۰۸

اصغري حميدرضا

حقوق

كارشناسي

106

۹۶۱۱۳۱۳۰۰۵

برزگرمحمدي كيانوش

علوم آزمايشگاهي دامپزشكي(پيوسته)

كارشناسي

107

۹۶۱۱۳۱۳۰۰۶

بسحاق شهرزاد

علوم آزمايشگاهي دامپزشكي(پيوسته)

كارشناسي

108

۹۶۱۱۳۱۳۰۰۹

حمزه نژادپلنگ ابادي سعيد

علوم آزمايشگاهي دامپزشكي(پيوسته)

كارشناسي

109

۹۶۱۱۳۲۱۰۰۷

جمشيدي محمد

زيست شناسي سلولي و مولكولي

كارشناسي

110

۹۶۱۱۳۲۴۰۰۴

حاجي عبدالرحيم خباز شيما

شيمي - شيمي فيزيك

كارشناسي ارشد

111

۹۶۱۱۳۲۹۰۱۵

ميرزائي عبداليوسفي فاطمه

شيمي - شيمي كاربردي

كارشناسي ارشد

112

۹۶۱۱۳۳۰۰۷۹

ساردوئي نسب محمدجواد

فيزيك مهندسي

كارشناسي

113

۹۶۱۱۳۳۰۱۲۰

عنابستاني حميد

فيزيك

كارشناسي

114

۹۶۱۱۳۳۰۱۲۸

فكوري نيلوفر

فيزيك مهندسي

كارشناسي

115

۹۶۱۱۳۳۰۱۳۲

قاسمي ارزو

فيزيك مهندسي

كارشناسي

116

۹۶۱۱۳۳۰۱۳۷

قلعه بان رازليقي نسرين

فيزيك مهندسي

كارشناسي

117

۹۶۱۱۳۳۰۱۷۵

ميرزائي سبا

فيزيك مهندسي

كارشناسي

118

۹۶۱۱۳۳۰۱۸۸

واعظي بهاره

فيزيك

كارشناسي

119

۹۶۱۱۳۳۰۱۸۹

ولي ايدا

فيزيك مهندسي

كارشناسي

120

۹۶۱۱۳۴۴۰۰۷

سلطاني ترانه

مهندسي طبيعت

كارشناسي

121

۹۶۱۱۳۶۰۰۱۶

دهقان نيري سينا

علوم كامپيوتر

كارشناسي

122

۹۶۱۱۳۹۱۰۰۲

اسحاقي سيدمحمد

اقتصاد

كارشناسي

123

۹۶۱۱۳۹۱۰۰۶

جعفري حديث

اقتصاد

كارشناسي

124

۹۶۱۱۳۹۱۰۱۵

سلماني فريده

اقتصاد

كارشناسي

125

۹۶۱۱۵۱۵۰۲۰

منصوري زاده حسين

مهندسي علوم دامي

كارشناسي

126

۹۶۱۱۶۱۸۰۰۴

اكرمي ميدانجق محمدرضا

علوم و مهندسي صنايع غذايي(كشاورزي)

كارشناسي

127

۹۶۱۱۶۲۰۰۱۶

عزيزي اوين

ارتباط تصويري

كارشناسي

128

۹۶۱۱۶۲۰۰۱۹

محمدي شقايق

ارتباط تصويري

كارشناسي

129

۹۶۱۱۶۲۲۰۰۴

خاك بيز محسن

مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري

كارشناسي ارشد

130

۹۶۱۱۶۳۴۰۱۸

مشتاقي عاطفه

نقاشي

كارشناسي

131

۹۶۱۱۶۳۷۰۰۱

احمدي عاطفه

طراحي پارچه

كارشناسي

132

۹۶۱۱۶۳۷۰۰۴

بابائي زهره

طراحي پارچه

كارشناسي

133

۹۶۱۱۶۳۷۰۱۶

صالحي مهسا

طراحي پارچه

كارشناسي

134

۹۶۱۱۶۴۰۰۰۷

جعفري سيف الدين فاطمه

عكاسي

كارشناسي

135

۹۶۱۱۶۴۰۰۱۸

مساح بواني تينا

عكاسي

كارشناسي

136

۹۶۱۱۶۷۱۰۱۰

رضائي صبا

مهندسي شهرسازي

كارشناسي

137

۹۶۱۱۷۲۲۰۰۵

خرسندريابي مهدي

مهندسي شيمي - نانو فناوري

كارشناسي ارشد

138

۹۶۱۱۹۱۰۰۰۵

اصلاني علي

مهندسي برق

كارشناسي

139

۹۶۱۱۹۱۰۰۵۴

ساداتي سيدمحمدحسن

مهندسي برق

كارشناسي

140

۹۶۱۱۹۱۰۰۹۷

گل محمدي زواره امين

مهندسي برق

كارشناسي

141

۹۶۱۱۹۱۰۱۲۶

همتي مهرانه

مهندسي برق

كارشناسي

142

9511210009

پرج سهیل

مدیریت بازرگانی

كارشناسي

143

9611360020

طاهری محمد امین

علوم کامپیوتر

كارشناسي

144

9611360002

آذرخش محمد مسعود

علوم کامپیوتر

كارشناسي

145

9611360016

دهقان نیری سینا

علوم کامپیوتر

كارشناسي

146

9321333004

ایجی فاطمه

فیزیک هسته ای

كارشناسي

147

9311519020

علی پور کاریزکی زهرا

دامپزشکی

دکتری حرفه ای

148

9611920004

خراشادی زاده هانیه

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

كارشناسي ارشد

149

931151901300

رحیم دوست مژدهی نگین

دامپزشکی

دکتری حرفه ای

150

9611250026

غلامی عاطفه

زبان و ادبیات انگلیسی

كارشناسي

151

9611671008

خسروی مهدیه

مهندسی شهرسازی

كارشناسي

152

9611910114

میرزایی حامد

مهندسی برق

كارشناسي

153

9511137008

رضایی مینا

مهندسی شیمی

كارشناسي ارشد

154

9511021004

حسینی آزاده

مهندسی شیمی

كارشناسي ارشد

155

9611632002

اسماعیل نژاد محبوبه

فرش

كارشناسي

156

9611320014

شیرپاک زهرا

شیمی کاربردی

كارشناسي

157

9611727006

عبدالهی نرمین

مدیریت گردشگری

كارشناسي ارشد

158

9611730005

عبدلی مریم

مدیریت گردشگری

كارشناسي ارشد

159

9611350042

نوری نرگس

آمار و کاربردها

كارشناسي

160

9411636010

سلیمان نژاد نجف آبادی مرضیه

مرمت و احیای بناهای تاریخی

کارشناسی

 


      

 

گروه خبری :استعدادهای درخشان, اطلاعیه های مهم    چهارشنبه ٩ خرداد ١٣٩٧ ساعت :٠٩:٠١     تعداد نمایش:1089    کد خبر:١٣٥٣٦

 Copyright  © 2018 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved