گلستانIدانشگاه سمنان
يکشنبه ١٨ آذر ١٣٩٧
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
اخبار > اطلاعیه دانشگاه سمنان درخصوص ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1397


نسخه چاپي      ارسال به دوست    

   اطلاعیه دانشگاه سمنان درخصوص ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1397

در جهت گسترش مرزهای علم و دانش و توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی، دانشگاه سمنان براساس آیین نامه آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) ابلاغی به شماره 19177/11 مورخ 07/02/94 وبراساس قانون سنجش وپذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی ابلاغی مورخ 28/01/1395و شیوه نامه اجرایی آن به شماره 3636/س مورخ 01/02/97 و مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 01/03/97 از بین داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری سال 97 که حدنصاب علمی لازم را کسب کرده باشند در رشته گرایش های مندرج در جدول شماره 1 دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) می پذیرد.

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اوّل (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است و  حدنصاب­ علمی لازم را کسب کرده اند می توانند از ساعت  10 صبح روزپنچ  شنبه مورخ 3/3/97 تا قبل از شروع مصاحبه هر رشته محل با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان به نشانی (http://golestan.semnan.ac.ir از طریق اینترنت اکسپلورر IE) نسبت به ثبت نام برای ارزیابی تخصصی (مرحله دوّم) اقدام نمایند. تاریخ های انجام مصاحبه علمی در هر کدرشته محل به شرح جدول شماره 1 می باشد.

شایان ذکر است حدنصاب لازم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگر 70 درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط 80 درصد حدنصاب اعلام شده برای داوطلبان آزاد می باشد.

 

جدول شماره (1): کد رشته محل­های مورد پذیرش دانشگاه سمنان و ظرفیت پذیرش در هر رشته محل به همراه تاریخ های مصاحبه علمی

کد رشته محل

کد رشته امتحانی

نام رشته امتحانی

نام گرایش

نام دوره

ظرفیت

تاریخ مصاحبه 1

تاریخ مصاحبه 2 برای داوطلبان تأخیری به دلیل موجه

محل تحصیل

1016

2101

زبان و ادبیات فارسی

-

روزانه

4

22/3/97

24/3/97

سمنان

1062

2101

زبان و ادبیات فارسی

-

نوبت دوم

2

22/3/97

24/3/97

سمنان

1086

2101

زبان و ادبیات فارسی

-

پردیس خودگردان

2

22/3/97

24/3/97

سمنان

1197

2110

زبان و ادبیات عرب

-

روزانه

4

23/3/97

-

سمنان

1213

2110

زبان و ادبیات عرب

-

نوبت دوم

2

23/3/97

-

سمنان

1245

2112

علوم اقتصادی

اقتصاد بخش عمومی

روزانه

2

6/4/97

-

سمنان

1302

2112

علوم اقتصادی

اقتصاد بخش عمومی

نوبت دوم

1

6/4/97

-

سمنان

1232

2112

علوم اقتصادی

اقتصاد پولی

روزانه

2

6/4/97

-

سمنان

1293

2112

علوم اقتصادی

اقتصاد پولی

نوبت دوم

1

6/4/97

-

سمنان

1225

2112

علوم اقتصادی

اقتصاد سنجی

روزانه

1

6/4/97

-

سمنان

1288

2112

علوم اقتصادی

اقتصاد سنجی

نوبت دوم

1

6/4/97

-

سمنان

1332

2112

علوم اقتصادی

اقتصاد سنجی

پردیس خودگردان

1

6/4/97

-

سمنان

1260

2112

علوم اقتصادی

اقتصاد بین الملل

روزانه

2

6/4/97

-

سمنان

1340

2112

علوم اقتصادی

اقتصاد بین الملل

پردیس خودگردان

1

6/4/97

-

سمنان

1589

2130

فقه و مبانی حقوق اسلامی

-

روزانه

4

28/3/97

30/3/97

سمنان

1599

2130

فقه و مبانی حقوق اسلامی

-

نوبت دوم

2

28/3/97

30/3/97

سمنان

1613

2131

تصوف و عرفان اسلامی

-

روزانه

3

7/3/97

13/3/97

سمنان

1616

2131

تصوف و عرفان اسلامی

-

نوبت دوم

2

7/3/97

13/3/97

سمنان

1763

2144

روانشناسی تربیتی

-

روزانه

2

21/3/97

28/3/97

مهدیشهر

1773

2144

روانشناسی تربیتی

-

نوبت دوم

1

21/3/97

28/3/97

مهدیشهر

1777

2144

روانشناسی تربیتی

-

پردیس خودگردان

1

21/3/97

28/3/97

مهدیشهر

1832

2150

روانشناسی

-

روزانه

3

21/3/97

28/3/97

مهدیشهر

1849

2150

روانشناسی

-

نوبت دوم

1

21/3/97

28/3/97

مهدیشهر

1859

2150

روانشناسی

-

پردیس خودگردان

1

21/3/97

28/3/97

مهدیشهر

1742

2143

مدیریت آموزشی

-

روزانه

2

21/3/97

28/3/97

مهدیشهر

1752

2143

مدیریت آموزشی

 

نوبت دوم

1

21/3/97

28/3/97

مهدیشهر

2033

2162

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

روزانه

3

7/3/97

8/3/97

-

سمنان

2045

2162

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

نوبت دوم

1

7/3/97

8/3/97

-

سمنان

2063

2163

مدیریت دولتی

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

روزانه

2

7/3/97

8/3/97

-

سمنان

2088

2163

مدیریت دولتی

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

نوبت دوم

1

7/3/97

8/3/97

-

سمنان

2070

2163

مدیریت دولتی

رفتار سازمانی

روزانه

4

7/3/97

8/3/97

-

سمنان

2088

2163

مدیریت دولتی

رفتار سازمانی

نوبت دوم

2

7/3/97

8/3/97

-

سمنان

2077

2163

مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

روزانه

3

7/3/97

8/3/97

-

سمنان

2092

2163

مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

نوبت دوم

1

7/3/97

8/3/97

-

سمنان

2109

2164

مدیریت صنعتی

تولید و عملیات

روزانه

1

7/3/97

8/3/97

-

سمنان

2130

2164

مدیریت صنعتی

تولید و عملیات

نوبت دوم

1

7/3/97

8/3/97

-

سمنان

2128

2164

مدیریت صنعتی

مالی

روزانه

4

7/3/97

8/3/97

-

سمنان

2140

2164

مدیریت صنعتی

مالی

نوبت دوم

2

7/3/97

8/3/97

-

سمنان

2125

2164

مدیریت صنعتی

مدیریت سیستم ها

روزانه

2

7/3/97

8/3/97

-

سمنان

2139

2164

مدیریت صنعتی

مدیریت سیستم ها

نوبت دوم

1

7/3/97

8/3/97

-

سمنان

2364

2211

شیمی

شیمی فیزیک

روزانه

3

4/4/97

5/4/97

11/4/97

سمنان

2388

2211

شیمی

شیمی فیزیک

نوبت دوم

1

4/4/97

5/4/97

11/4/97

سمنان

2398

2211

شیمی

شیمی فیزیک

پردیس خودگردان

1

4/4/97

5/4/97

11/4/97

سمنان

2418

2212

شیمی

شیمی آلی

روزانه

4

4/4/97

5/4/97

11/4/97

سمنان

 

 

 


2448

2212

شیمی

شیمی آلی

نوبت دوم

2

4/4/97

5/4/97

11/4/97

سمنان

2463

2212

شیمی

شیمی آلی

پردیس خودگردان

1

4/4/97

5/4/97

11/4/97

سمنان

2484

2213

شیمی

شیمی تجزیه

روزانه

5

4/4/97

5/4/97

11/4/97

سمنان

2514

2213

شیمی

شیمی تجزیه

نوبت دوم

4

4/4/97

5/4/97

11/4/97

سمنان

2527

2213

شیمی

شیمی تجزیه

پردیس خودگردان

1

4/4/97

5/4/96

11/4/97

سمنان

2548

2214

شیمی

شیمی معدنی

روزانه

4

4/4/97

5/4/97

11/4/97

سمنان

2572

2214

شیمی

شیمی معدنی

نوبت دوم

2

4/4/97

5/4/97

11/4/97

سمنان

2582

2214

شیمی

شیمی معدنی

پردیس خودگردان

1

4/4/97

5/4/97

11/4/97

سمنان

2592

2215

شیمی کاربردی

-

روزانه

7

3/4/97

10/4/97

سمنان

2598

2215

شیمی کاربردی

-

نوبت دوم

3

3/4/97

10/4/97

سمنان

2802

2233

ریاضی

آنالیز

روزانه

8

29/3/97

30/3/97

12/4/97

13/4/97

سمنان

2869

2233

ریاضی

آنالیز

نوبت دوم

4

29/3/97

30/3/97

12/4/97

13/4/97

سمنان

2897

2233

ریاضی

آنالیز

پردیس خودگردان

3

29/3/97

30/3/97

12/4/97

13/4/97

سمنان

2835

2233

ریاضی

هندسه

روزانه

2

29/3/97

 

12/4/97

 

سمنان

2880

2233

ریاضی

هندسه

نوبت دوم

1

29/3/97

 

12/4/97

 

سمنان

2762

2233

ریاضی

جبر

روزانه

6

29/3/97

30/3/97

12/4/97

13/4/97

سمنان

2869

2233

ریاضی

جبر

نوبت دوم

2

29/3/97

30/3/97

12/4/97

13/4/97

سمنان

2919

2234

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

روزانه

4

29/3/97

30/3/97

12/4/97

13/4/97

سمنان

2960

2234

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

نوبت دوم

2

29/3/97

30/3/97

12/4/97

13/4/97

سمنان

2974

2234

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

پردیس خودگردان

3

29/3/97

30/3/97

12/4/97

13/4/97

سمنان

2943

2234

ریاضی کاربردی

تحقیق در عملیات

روزانه

4

29/3/97

30/3/97

12/4/97

13/4/97

سمنان

2967

2234

ریاضی کاربردی

تحقیق در عملیات

نوبت دوم

2

29/3/97

30/3/97

12/4/97

13/4/97

سمنان

3070

2238

فیزیک

ماده چگال

روزانه

10

21/3/97

22/3/97

28/3/97

سمنان

3148

2238

فیزیک

ماده چگال

نوبت دوم

5

21/3/97

22/3/97

28/3/97

سمنان

3008

2238

فیزیک

ذرات بنیادی

روزانه

3

21/3/97

22/3/97

28/3/97

سمنان

3128

2238

فیزیک

ذرات بنیادی

نوبت دوم

1

21/3/97

22/3/97

28/3/97

سمنان

3101

2238

فیزیک

فیزیک نجومی

روزانه

2

21/3/97

22/3/97

28/3/97

سمنان

3273

2301

مهندسی برق

الکترونیک

روزانه

8

05/4/97

06/4/97

12/4/97

سمنان

3299

2301

مهندسی برق

الکترونیک

نوبت دوم

4

05/4/97

06/4/97

12/4/97

سمنان

3340

2302

مهندسی برق

مخابرات سیستم

روزانه

4

04/4/97

06/4/97

11/4/97

سمنان

3373

2302

مهندسی برق

مخابرات سیستم

نوبت دوم

2

04/4/97

06/4/97

11/4/97

سمنان

3317

2302

مهندسی برق

مخابرات میدان و موج

روزانه

4

04/4/97

06/4/97

11/4/97

سمنان

3362

2302

مهندسی برق

مخابرات میدان و موج

نوبت دوم

2

04/4/97

06/4/97

11/4/97

سمنان

3406

2304

مهندسی برق

قدرت

روزانه

10

04/4/97

06/4/97

11/4/97

سمنان

3442

2304

مهندسی برق

قدرت

نوبت دوم

3

04/4/97

06/4/97

11/4/97

سمنان

3452

2304

مهندسی برق

قدرت

پردیس خودگردان

3

04/4/97

06/4/97

11/4/97

سمنان

3469

2305

مهندسی برق

کنترل

روزانه

3

05/4/97

06/4/97

12/4/97

سمنان

3494

2305

مهندسی برق

کنترل

نوبت دوم

1

05/4/97

06/4/97

12/4/97

سمنان

3516

2307

مهندسی عمران

سازه

روزانه

4

29/3/97

30/3/97

سمنان

3542

2307

مهندسی عمران

سازه

نوبت دوم

2

29/3/97

30/3/97

سمنان

3552

2307

مهندسی عمران

سازه

پردیس خودگردان

2

29/3/97

30/3/97

سمنان

3564

2308

مهندسی عمران

مهندسی زلزله

روزانه

1

29/3/97

30/3/97

سمنان

3574

2308

مهندسی عمران

مهندسی زلزله

نوبت دوم

1

29/3/97

30/3/97

سمنان

3626

2310

مهندسی عمران

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

روزانه

2

29/3/97

30/3/97

سمنان

3639

2310

مهندسی عمران

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

نوبت دوم

1

29/3/97

30/3/97

سمنان

3648

2311

مهندسی عمران

راه و ترابری

روزانه

2        

29/3/97

30/3/97

سمنان

3658

2311

مهندسی عمران

راه و ترابری

نوبت دوم

1

29/3/97

30/3/97

سمنان

3674

2313

مهندسی عمران

مدیریت منابع آب

روزانه

2

29/3/97

30/3/97

سمنان

3685

2313

مهندسی عمران

مدیریت منابع آب

نوبت دوم

1

29/3/97

30/3/97

 

3702

2315

مهندسی عمران

مدیریت ساخت

روزانه

1

29/3/97

30/3/97

سمنان

3748

2321

مهندسی مکانیک

ساخت و تولید

روزانه

2

21/3/97

22/3/97

28/3/97

سمنان

3760

2321

مهندسی مکانیک

ساخت و تولید

نوبت دوم

2

21/3/97

22/3/97

28/3/97

سمنان

3801

2322

مهندسی مکانیک

سازه و بدنه

روزانه

3

21/3/97

22/3/97

28/3/97

سمنان

3823

2322

مهندسی مکانیک

سازه و بدنه

نوبت دوم

1

21/3/97

22/3/97

28/3/97

 

3781

2322

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات

روزانه

3

21/3/97

22/3/97

28/3/97

سمنان

3813

2322

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات

نوبت دوم

2

21/3/97

22/3/97

28/3/97

سمنان

3826

2322

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات

پردیس خودگردان

1

21/3/97

22/3/97

28/3/97

سمنان

3842

2323

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک کنترل و ارتعاشات

روزانه

3

21/3/97

22/3/97

28/3/97

سمنان

3868

2323

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک کنترل و ارتعاشات

نوبت دوم

2

21/3/97

22/3/97

28/3/97

سمنان

3877

2323

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک کنترل و ارتعاشات

پردیس خودگردان

1

21/3/97

22/3/97

28/3/97

سمنان

3893

2324

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

روزانه

4

21/3/97

22/3/97

28/3/97

سمنان

3927

2324

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

نوبت دوم

2

21/3/97

22/3/97

28/3/97

سمنان

3941

2324

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

پردیس خودگردان

3

21/3/97

22/3/97

28/3/97

سمنان

4097

2347

مهندسی پزشکی

بیوالکتریک

روزانه

4

7/3/97

5/4/97

سمنان

4107

2347

مهندسی پزشکی

بیوالکتریک

نوبت دوم

2

7/3/97

5/4/97

 

4119

2349

مهندسی پزشکی

بیومتریال

روزانه

1

9/3/97

6/4/97

سمنان

4125

2349

مهندسی پزشکی

بیومتریال

نوبت دوم

1

9/3/97

6/4/97

سمنان

4216

2356

مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی و رباتیکز

روزانه

7

21/3/97

29/3/97

سمنان

4229

2356

مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی و رباتیکز

نوبت دوم

3

21/3/97

29/3/97

سمنان

4272

2359

مهندسی مواد و متالورژی

-

روزانه

10

20/3/97

28/3/97

سمنان

4295

2359

مهندسی مواد و متالورژی

-

نوبت دوم

5

20/3/97

28/3/97

سمنان

4303

2359

مهندسی مواد و متالورژی

-

پردیس خودگردان

5

20/3/97

28/3/97

سمنان

4314

2360

مهندسی شیمی

-

روزانه

10

19/3/97

20/3/97

29/3/97

سمنان

4341

2360

مهندسی شیمی

-

نوبت دوم

4

19/3/97

20/3/97

29/3/97

سمنان

5477

2360

مهندسی شیمی

فرایندهای جداسازی

پردیس خودگردان

4

19/3/97

20/3/97

29/3/97

سمنان

4372

2363

فناوری نانو

نانو مواد

روزانه

5

9/3/97

30/3/97

سمنان

4376

2363

فناوری نانو

نانو مواد

نوبت دوم

2

9/3/97

30/3/97

سمنان

5115

2449

مدیریت و کنترل بیابان

-

روزانه

6

12/3/97

3/4/97

سمنان

5121

2449

مدیریت و کنترل بیابان

-

نوبت دوم

3

12/3/97

3/4/97

سمنان

 

 

1- نحوه تشکیل پرونده عبارت است از: تکمیل فرم شماره 1 (پیوست) و بارگذاری آن به همراه یک قطعه عکس و تمام مدارک مورد نیاز مندرج در بند 7 در سامانه آموزشی گلستان به نشانی (http://golestan.semnan.ac.ir) با فرمت jpeg و حجم حداکثر kb 400 .

2- نحوه ارزیابی تخصصی داوطلبان شامل ارزیابی سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی به شرح زیر می باشد:

 

 

 

الف) سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری حداکثر 20نمره

آموزشی 5 نمره (مطابق با جدول شماره 2 فرم شماره 2 پیوست)

 پژوهشی و فناوری 15 نمره (مطابق با جدول شماره 1 فرم شماره 2 پیوست)

 ب) مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 نمره) )مطابق با جدول شماره 3 فرم شماره 2 پیوست)

- بندهای مربوط به هر بخش و حداکثر امتیاز هر بند و نحوه امتیازدهی مطابق فرم شماره 2 (پیوست) می باشد.

3- كليه داوطلباني كه در كدرشته محل‌هاي انتخابي داراي حدنصاب نمره علمي لازم به منظور شركت در مراحل ارزيابي تخصصي توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي هستند، مي‌بايست به منظور تكميل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي با مراجعه به لينك مربوط در قسمت مشاهده کارنامه مندرج در سايت سازمان سنجش ، از تاریخ 01/03/97 لغایت 20/03/97 ضمن پرداخت مبلغ سيصد و پنجاه هزار (350.000) ريال بصورت اينترنتي، فرم بررسي صلاحيت عمومي را تكميل و كد پيگيري دريافت دارند. بديهي است داوطلباني كه نسبت به تكميل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي اقدام ننمايند از گزينش نهايي حذف خواهند شد.

4- مدارک مورد نیاز:

- تکمیل فرم شماره 1 (پیوست)

- یک قطعه عکس 4×3

- اصل شناسنامه و کارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامه ای معرفی شده با مشخصات اطلاعات ارسالی از سوی سازمان.

- کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1397

- اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریزنمرات هر دو مقطع

تبصره 1- آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته
می بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره 2- داوطلباني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي‌ارشد و يا دكتري حرفه‌اي بوده و حداكثر تا تاريخ 31/06/97 فارغ‌التحصيل مي‌شوند (اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در صفحه 39 دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور و يا فرم مندرج در صفحه 94 دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي).

- توصیه نامه علمی از دو عضو هیأت علمی دانشگاه (های) محل تحصیل که یکی از آنها باید از سوی استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد داوطلب صادر گردد.

- اصل مستندات سوابق پژوهشی (بند ب فرم شماره 1)

- واریز  وجه غیر قابل استرداد به مبلغ 000/880 ريال بابت هزینه هر مصاحبه به حساب دانشگاه سمنان از طریق درگاه الکترونیکی سامانه گلستان.

- اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فناّوری.

- اصل معرفی نامه رسمی از سازمان بسیج مستضعفین- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا وزارت جهاد کشاورزی برای داوطلبان سهمیه رزمندگان.

*تذکر: تمامی مدارک فوق بایستی در سامانه گلستان به نشانی (http://golestan.semnan.ac.ir از طریق اینترنت اکسپلورر IE) بارگذاری شده و اصل آنها را باید در زمان مصاحبه حضوری به همراه داشته باشید.

5- شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان:

- احراز تمامی شرایط اعلامی در صفحات 2 الی 7 دفترچه های شماره (1) و (2) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1397سازمان سنجش آموزش کشور.

6- شرایط اختصاصی دانشگاه:

1- مرحله دوّم (ارزیابی تخصصی) آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال 97 در دانشگاه سمنان براساس مصاحبه علمی انجام خواهد شد.

2- درصورت کسب حدنصاب نمره مرحله دوّم (سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی و سنجش عملی)، نمره نهایی داوطلب برای پذیرش به عنوان دانشجوی دکتری تخصصی در مرحله دوّم توسط دانشگاه به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

3- پذیرش دانشجو با توجه به ظرفیت پذیرش اعلام شده در هر کد رشته محل و سهمیه پذیرش مربوط برحسب نمره نهایی داوطلب به عهده سازمان سنجش کشور می باشد.

4- جهت اطلاع از شهریه دوره­های نوبت دوّم (شبانه) و پردیس دانشگاهی در سال 98-97 به اطلاعیه پیوست مراجعه نمایید.

7- محل برگزاری مصاحبه یا آزمون تخصصی:

- مصاحبه یا آزمون تخصصی هر یک از رشته گرایشها در دانشکده های مربوطهاز ساعت 08:30  صبح انجام می پذیرد.

 

سایر موارد:

الف: انجام مرحله دوّم (ارزیابی تخصصی) برای داوطلبانی که در مرحله اوّل (سنجش علمی)، شرکت نکرده یا فاقد شرایط و ضوابط لازم
(عدم کسب حدنصاب، فارغ التحصیل نشدن در زمان مقرر، عدم اعتبار کارنامه و ... ) باشند تحت هر عنوان ممنوع است.

ب: با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و سایر مصوبات مربوطه، گزینش داوطلبان واجد شرایط در هر مرحله از آزمون، به شرط کسب حدنصاب علمی (در سهمیه رزمندگان حداقل 80% و در سهمیه ایثارگران حداقل 70% نمره در هر یک از مراحل آزمون برای آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد) اختصاص می یابد.

ج: مرحله دوّم برای هر داوطلب صرفاً یک بار انجام می شود. عدم مراجعه داوطلب در مرحله دوّم در تاریخ های اعلام شده در جدول شماره1  به منزله انصراف وی تلقی شده و انجام مصاحبه، برای داوطلبی که در تاریخ های اعلام شده  شرکت نکرده باشد، امکان پذیر نخواهد بود.

د: آن‌دسته از داوطلباني كه در مرحله ارزيابي تخصصي شركت و در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي دوره روزانه آزمون ورودي دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال 1397 قرار گيرند، (اعم از اینکه از دانشگاههای محل قبولی ثبت نام نموده ویا اصلا ثبت نام ننمایند)مجاز به ثبت‌نام و شركت در آزمون دكتري سال 1398 نخواهند بود                                                                  

فرم شماره 1

فرم شماره 2

راهنمای ثبت نام غیر حضوری دکتری

اطلاعیه شهریه دانشجویان دکتری

*-*-* در صورتیکه با پیغام خطا: "بیش از حد مجاز نمی توانید از امکانات استفاده نمایید " مواجه شدید در صفحه شناسه کاربری و گذر واژه بر روی تنظیمات - غیرفعال کردن صفحات دیگر انتخاب کرده و سپس با ورود شناسه کاربری و گذرواژه وارد سامانه شوید.مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان

 


      

 

گروه خبری :تحصیلات تکمیلی, اخبار ثبت نام تحصیلات تکمیلی    پنج شنبه ٣ خرداد ١٣٩٧ ساعت :١٥:١٨     تعداد نمایش:20394    کد خبر:١٣٤٤٩

 Copyright  © 2018 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved