گلستانIدانشگاه سمنان
پنج شنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٩
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
فراخوان پذیرش بدون آزمون سایر دانشگاه های کشور
 
   دانلود : فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشگاه قم در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري سال تحصيلي 1401-1400           حجم فایل 2399 KB
   دانلود : فراخوان پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه بوعلي همدان سال تحصيلي 1401-1400           حجم فایل 3347 KB
   دانلود : فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشگاه مازندران در دوره كارشناسي ارشد سال تحصيلي 1401-1400           حجم فایل 115 KB
   دانلود : فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشگاه هنر در دوره كارشناسي ارشد سال تحصيلي 1401-1400           حجم فایل 117 KB
   دانلود : فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشگاه رازي در دوره كارشناسي ارشد سال تحصيلي 1401-1400           حجم فایل 487 KB
   دانلود : فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشگاه علم و فرهنگ در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري سال تحصيلي 1401-1400           حجم فایل 240 KB
   دانلود : فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشگاه گيلان در دوره كارشناسي ارشد سال تحصيلي 1401-1400           حجم فایل 1368 KB
   دانلود : فراخوان پذيرش بدون آزمون پژوهشگاه رنگ درمقطع كارشناسي ارشد و دكتري سال تحصيلي 1401-1400           حجم فایل 151 KB
   دانلود : فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائي در دوره كارشناسي ارشد سال تحصيلي 1401-1400           حجم فایل 996 KB
   دانلود : فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشگاه بيرجند كارشناسي ارشد و دكتري سال تحصيلي 1401-1400           حجم فایل 451 KB
   دانلود : فراخوان پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد و دكتري 1401-1400 دانشگاه شهيد باهنر كرمان           حجم فایل 985 KB
   دانلود : فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشگاه يزد در دوره كارشناسي ارشد سال تحصيلي 1401-1400           حجم فایل 1578 KB
   دانلود : پذيرش بدون آزمون دانشگاه تبریز در مقطع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 1401-1400           حجم فایل 539 KB
   دانلود : پذيرش بدون آزمون دانشگاه الزهرا در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري سال تحصيلي 1401-1400           حجم فایل 136 KB
   دانلود : فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس در دوره كارشناسي ارشد سال تحصيلي 1401-1400           حجم فایل 132 KB
   دانلود : فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشگاه شهيد بهشتي در دوره كارشناسي ارشد سال تحصيلي 1401-1400           حجم فایل 916 KB
Copyright  © 2020 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved