گلستانIدانشگاه سمنان
چهارشنبه ٠٧ آبان ١٣٩٩
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
آموزش های آزاد

استعداد شناسی و هدایت شغلی دانشجویان بهبود عملکرد فردی و حرفه ای با
استفاده از مدل شخصیت شناسی
 
حرفه ای گری در تدریس تعامل گرا اصول حرفه ای گری در محیط کار
تکنیک های درس خواندن موثر از ایده تا عمل  برای درآمدزایی روش های ارائه سمینار و سخنرانی مدیریت توجه و افزایش تمرکز
آموزش استفاده از پایکاه های اطلاعاتی ISI
اسکوپوس، گوگل اسکالر
رانندگی تدافعی مهمترین اشتباهات  دوران دانشجویی
و بعد از آن در مسیر حرفه ای گری
موانع خلقی  موفقیت فردی
(تله های زندگی)
بازاریابی داخلی آموزش استفاده از نرم افزار
مدیریت مراجع Endnote
مشتری مداری و تعالی بازاریابی
در سازمان های بازارگرا
معرفی و ارتقای صنعت گردشگری در
مناطق خشک و بیابانی کشور
 
فناوری های نوین مناطق
خشک و بیایانی کشور
آشنایی و بکارگیری گیاهان دارویی
صنعتی و تزیینی مناطق خشک  و بیابانی
فناوری نوین احیا و بازسازی  مناطق
آلوده به فلزات سنگین
 
Copyright  © 2020 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved