گلستانIدانشگاه سمنان
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
اطلاعیه شماره 3 ثبت نام

اطلاعیه شماره 3

برنامه زمان بندی تحویل مدارک دانشجویان جدیدالورود

دوره های کاردانی ، کارشناسی ، دکتری عمومی دامپزشکی سال تحصیلی 98-97

( مراجعه حضوری – دانشکده مربوطه به شرح جدول ذیل )

ردیف

نام دانشکده

نام مسئول ثبت نام و تلفن

رشته های ثبت نامی

صبح یکشنبه 25/6/97

ساعت 8 تا 12 صبح

رشته های ثبت نامی

عصر یکشنبه 25/6/97

ساعت 45/13 لغایت

 18  عصر

رشته های ثبت نامی

صبح دوشنبه 26/6/97

ساعت 8 تا 12صبح

رشته های ثبت نامی

عصر دوشنبه 26/6/97

ساعت 45/13 لغایت 18عصر

رشته های
ثبت نامی
صبح و عصر

سه شنبه

27 /6/97

1

مهندسی شیمی

خانم سهیلا طحان لتیباری- 31533919-023

مهندسی شیمی

( روزانه )

 

مهندسی شیمی

(شبانه)

ثبت نام با تاخیر از کلیه دانشجویان در دانشکده مربوطه

2

مهندسی مواد و صنایع

خانم عالیه حسن پور

31533402-023

 

مهندسی مواد و متالورژی _

 مهندسی صنایع

(روزانه)

مهندسی مواد و متالورژی _

مهندسی صنایع

(شبانه)

3

مهندسی مکانیک

آقای صائمی

31533350-023

 

مهندسی ساخت و تولید -

مهندسی مکانیک

 (روزانه)

                        مهندسی ساخت و تولید _

مهندسی مکانیک

( شبانه )

4

مهندسی عمران

سرکار خانم فخاریان

31535212-023

مهندسی عمران

 (روزانه)

مهندسی عمران

(شبانه)

5

مهندسی برق – کامپیوتر

آقای احمد امامی

31533347-023

مهندسی برق –  مهندسی کامپیوتر

(روزانه)  ( شبانه )

مهندسی برق - مهندسی کامپیوتر
( شبانه ) (روزانه)

6

پردیس علوم پایه

فیزیک

خانم مریم وحدتی

 31533244-023

فیزیک

( روزانه و شبانه )

فیزیک مهندسی

( روزانه و شبانه )

 

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

آقای کاتبی

31535705-023

آمار -علوم کامپیوتر- ریاضیات و کاربردها
(روزانه)

آمار - علوم کامپیوتر - ریاضیات و کاربردها
(شبانه)

شیمی

خانم ولایتی

31533174-023

شیمی کاربردی

 (روزانه )

شیمی کاربردی

 (شبانه )

 گروه زیست شناسی

خانم مداح 

31533197-023

زیست شناسی سلولی و ملکولی

 (روزانه )

 (زیست شناسی سلولی و ملکولی

( شبانه )

7

دانشکده علوم انسانی

آقای حمید خادم حسینی

31533550-023

ادیان و عرفان -

فقه و مبانی حقوق اسلامی - حقوق 

( روزانه و شبانه  )

زبان و ادبیات انگلیسی - زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات عربی

 (روزانه و شبانه) 

8

دانشکده اقتصاد

و  مدیریت

خانم زکیه خیرالدین

مستقیم33654145 -023

31533567-023

مدیریت بازرگانی - حسابداری- اقتصاد

 (روزانه و شبانه)

مدیریت کسب و کارهای کوچک

- مدیریت دولتی - مدیریت صنعتی

( روزانه - شبانه)

 

 

ردیف

نام دانشکده

نام مسئول ثبت نام و تلفن

رشته های ثبت نامی

صبح یکشنبه 25/6/97

ساعت 8 تا 12 صبح

رشته های ثبت نامی

عصر یکشنبه 25/6/97

ساعت 45/13 لغایت
 18  عصر

رشته های ثبت نامی

صبح دوشنبه 26/6/97

ساعت 8 تا 12صبح

رشته های ثبت نامی

عصر دوشنبه 26/6/97

ساعت 45/13 لغایت 18عصر

رشته های
ثبت نامی
صبح و عصر

سه شنبه

27 /6/97

9

دامپزشکی

خانم سمیرا لاهوتیان

31533610-023

 

علوم و مهندسی صنایع غذایی  ( کشاورزی ) مهندسیعلوم دامی -
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی( کارشناسی پیوسته)  -

دکتری عمومی دامپزشکی

(روزانه )

علوم و مهندسی صنایع غذایی  ( کشاورزی ) مهندسیعلوم دامی -
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی( کارشناسی پیوسته)  -

دکتری عمومی دامپزشکی

(شبانه )

ثبت نام با تاخیر از کلیه دانشجویان در دانشکده مربوطه

10

گردشگری

کویرشناسی

آقای حسن حقیقت

31535561-023

گردشگری

(روزانه و شبانه)

مهندسی طبیعت
(کد رشته های
15561 و 15564  )

(روزانه و شبانه)

علوم و مهندسی جنگل

(روزانه و شبانه)

11

هنر

خانم کلثوم محمدی شلی

31535325-023

طراحی پارچه-

طراحی صنعتی –

صنایع دستی

 (روزانه و شبانه)

مهندسی شهرسازی – مهندسی معماری – ارتباط تصویری

(روزانه و شبانه)

فرش - مرمت و احیا بناهای تاریخی

(روزانه و شبانه)

نقاشی – عکاسی

(روزانه و شبانه )

12

روانشناسی و علوم تربیتی

مهندسی منابع طبیعی مهدیشهر

آقای ابوالفضل ذوالفقاری

33629566-023

روانشناسی -

علم اطلاعات و دانش شناسی

(روزانه و شبانه)

علوم و مهندسی محیط زیست -

 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

(روزانه و شبانه)

( مهندسی طبیعت  کد رشته های 15567 و 15570 )

13

آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد

آقای محمد رضا رحیمی صفائی

33664891-023

33664892-023

کاردانی دامپزشکی (روزانه و شبانه)

 

               

 

 

نکته مهم:

** پذیرفته شدگان محترم رشته مهندسی طبیعت با توجه به کد رشته قبولی خود به دانشکده مربوطه مراجعه نمایند .

ضمناً آدرس دانشکده های فوق به شرح ذیل می باشد :

دانشکده های ردیف 1 تا 10  مستقر در پردیس شماره یک دانشگاه به آدرس سمنان – روبروی پارک سوکان – پردیس شماره یک دانشگاه سمنان

ردیف(11) : سمنان – جنب پارک سوکان – پردیس شماره 2 دانشگاه – دانشکده هنر

ردیف (12) – سمنان – مهدیشهر – دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدیشهر- دانشکده منابع طبیعی مهدیشهر

ردیف (13) – سمنان – شهمیرزاد – آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد

تلفن پاسخگویی:  31535033

Copyright  © 2019 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved