گلستانIدانشگاه سمنان
چهارشنبه ٠٧ آبان ١٣٩٩
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادگی دکتر فرشادورامینیان
عنوان پست سازمانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری مهندسی شیمی
تلفن و دورنگار 023-33654336,02331533083
Copyright  © 2020 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved