گلستانIدانشگاه سمنان
شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
اطلاعیه مهمانی ترم تابستان 97

شرایط مهمانی ترم تابستان 97

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی مهمان در ترم تابستان 97 می رساند که نسبت به تکمیل فرم تعرفه مهمانی انتخاب واحد تابستان 97 مطابق راهنمای ذکر شده در پیشخوان سایت گلستان از تاریخ چهارشنبه مورخ 19/3/97 لغایت چهارشنبه 27/3/97 اقدام نموده و حداکثر تا تاریخ 27/3/97 به اداره کل امور آموزشی دانشگاه ( امور مهمان و انتقال ) ارائه نمایند .

1-   جدول زمان بندی اخذ تعرفه مهمانی تابستان 97

تکمیل فرم تعرفه انتخاب واحد ترم تابستان 97

( الزامی) در پیشخوان سایت گلستان

از 19/3/97 لغایت 27/3/97

بررسی گروه و دانشکده به منظور تطابق تعرفه با سرفصل آموزشی گروه و رعایت پیش نیازی و هم نیازی ، همچنین مقررات آموزشی ، مصوبات شورای آموزشی،

و مقررات ترم تابستانی و شرایط اختصاصی گروه

از 19/3/97 لغایت 27/3/97 به تواتر و ترتیب درخواست دانشجویان حداکثر مهلت اعلام نظر گروه و دانشکده 3 روز پس از درخواست دانشجو

تایید نهایی اداره کل آموزش و ارائه فرم تکمیل شده به دانشجو ( توسط واحد مهمان و انتقال )

از 19/3/97 لغایت 27/3/97 به تواتر و ترتیب درخواست دانشجویان و پس از تایید گروه و دانشکده

2 -مهمان شدن در ترم تابستانی صرفاً به صورت حضوری بوده و در دانشگاه های غیرانتفاعی ، آزاد ، پیام نور ، علمی کاربردی ، دانشکده های فنی و حرفه ای ممنوع می باشد .

3 ـ دانشجویان متقاضی ترم تابستانی در سایر دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجاز هستند حداکثر یک درس از دروس پایه ، اصلی ، تخصصی یا اختیاری (باتوجه به شرایط اختصاصی که توسط گروهها و دانشکده ها اعلام شده ) و فقط یک درس 2 واحدی از گروه معارف را به همراه دروس عمومی حداکثر تا سقف 6 واحد اخذ نمایند .

4 ـ دانشجویانی که با مهمانی آنان موافقت می شود فقط مجاز به انتخاب واحد از دروس مندرج در جدول فرم مهمانی خود باتوجه به بند 6 ضمن رعایت کامل شرایط اخذ واحد در ترم تابستان که توسط شورای آموزشی و گروه و  دانشکده مربوطه اعلام گردیده است ، در دانشگاه مقصد می باشند . بدیهی است چنانچه انتخاب واحد از سایر دروس یا خارج از ضوابط اعلام شده باشد پذیرفته نخواهد شد و کلیه عواقب ناشی از این امر به عهده دانشجو خواهد بود .

5 ـ دانشجویان باید ریزنمرات تایید شده واحدهای انتخاب شده خود را حداکثر تا آبان ماه 97 به اداره کل امور آموزشی دانشگاه سمنان ارائه نمایند .

6 ـ چنانچه دانشجو در ترم تابستان واحد کارآموزی اخذ نموده است به همراه کارآموزی صرفاً مجاز به انتخاب حداکثر یک درس تئوری ( با رعایت سقف حداکثر 6 واحد ) می باشد .

7 ـ به دانشجویان توصیه می گردد موارد 6 گانه مندرج در فرم مهمانی که متعهد می گردند را رعایت نمایند .

امورکل امورآموزشی دانشگاه سمنان

   دانلود : تعهد نامه میهمانی تابستان ٩٧           حجم فایل 138 KB
   دانلود : راهنمای درخواست مهمانی           حجم فایل 408 KB
Copyright  © 2019 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved