گلستانIدانشگاه سمنان
چهارشنبه ٠٧ آبان ١٣٩٩
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
امور مهمان و انتقال
نام و نام خانوادگی: مهدی پریمی
عنوان پست سازمانی: امور مهمان و انتقال
شماره تلفن : 02331532032
 

شرح وظايف:

·        انجام مراحل اداری و مکاتبات مربوط به دانشجویان مهمان، انتقال ومهمان دائم

·        انجام امور اداری مربوط به دانشجویان متقاضی تغییر رشته

·        مطابقت دادن ریزنمرات ارسالی دانشجویان مهمان با تعرفه دروس در دانشگاه سمنان

·        انجام امور مربوط به دانشجویان پذیرفته شده در تکمیل ظرفیت، آزمون های نیمه متمرکز

 

 

Copyright  © 2020 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved