گلستانIدانشگاه سمنان
شنبه ٠٩ ارديبهشت ١٣٩٦
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2180
 بازدید امروز : 736
 کل بازدید : 3022636
 بازدیدکنندگان آنلاين : 19
 زمان بازدید : 0/4219
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
اطلاعیه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

جدول شهریه کارشناسی ارشد شبانه دانشگاه سمنان
سال تحصیلی
گروه آموزشی
شهریه ثابت(ریال)
شهریه هر واحد متغیر (ریال)
شهریه هر واحد پایان‌نامه
نظری
عملی
تئوری
عملی
91-90
علوم انسانی
3.000.000
500.000
500.000
625.000
1.500.000
سایر گروه ها
3.500.000
600.000
600.000
750.000
1.750.000
92-91
علوم انسانی
3.000.000
500.000
500.000
625.000
1.500.000
سایر گروه ها
3.500.000
600.000
600.000
750.000
1.750.000
93-92
علوم انسانی
3.600.000
700.000
700.000
2.000.000
2.500.000
سایر گروه ها
4.000.000
800.000
800.000
2.000.000
2.500.000
94-93
علوم انسانی
4.500.000
875.000
875.000
2.500.000
3.125.000
سایر گروه ها
5.000.000
1.000.000
1.000.000
2.500.000
3.125.000
95-94
علوم انسانی
5.400.000
1.050.000
1.575.000
3.000.000
3.750.000
سایر گروه ها
6.000.000
1.200.000
1.800.000
3.000.000
3.750.000
96-95
علوم انسانی
5.400.000
1.050.000
1.575.000
3.000.000
3.750.000
سایر گروه ها
6.000.000
1.200.000
1.800.000
3.000.000
3.750.000
***********************************
جدول شهریه کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه سمنان
سال تحصیلی
گروه آموزشی
شهریه ثابت(ریال)
شهریه هر واحد متغیر
اصلی و تخصصی(ریال)
شهریه هر واحد پایان‌نامه
کل شهریه برای دوره
2 ساله یا چهارترم(ریال)
93-92
علوم انسانی
9.500.000
900.000
2.900.000
87.200.000
سایر رشته ها
10.000.000
950.000
2.900.000
90.500.000
94-93
علوم انسانی
11.250.000
1.200.000
3.900.000
105.000.000
سایر رشته ها
12.500.000
1.200.000
3.900.000
110.000.000
95-94
علوم انسانی
13.500.000
1.440.000
4.680.000
126.000.000
سایر رشته ها
15.000.000
1.440.000
4.680.000
132.000.000
96-95
علوم انسانی
13.500.000
1.440.000
4.680.000
126.000.000
سایر رشته ها
15.000.000
1.440.000
4.680.000
132.000.000
**********************************
جدول شهریه کارشناسی ارشد پردیس دانشگاهی دانشگاه سمنان
سال تحصیلی
گروه آموزشی
شهریه ثابت(ریال)
شهریه هر واحد متغیر (ریال)
شهریه هر واحد پایان‌نامه
کل شهریه برای دوره 2 ساله یا چهار ترم(ریال)
نظری
عملی
92-91
علوم انسانی
17.500.000
2.200.000
----
4.500.000
150.000.000
سایر رشته ها
22.500.000
2.200.000
3.500.000
4.500.000
170.000.000
93-92
علوم انسانی
17.500.000
2.200.000
----
4.500.000
150.000.000
سایر رشته ها
22.500.000
2.200.000
3.500.000
4.500.000
170.000.000
94-93
علوم انسانی
21.000.000
2.640.000
----
5.400.000
180.000.000
سایر رشته ها
27.000.000
2.640.000
4.200.000
5.400.000
204.000.000
95-94
علوم انسانی
25.200.000
3.168.000
----
6.480.000
216.000.000
سایر رشته ها
32.400.000
3.168.000
5.040.000
6.480.000
244.000.000
96-95
علوم انسانی
25.200.000
3.168.000
-----
6.480.000
216.000.000
سایر رشته ها
32.400.000
3.168.000
5.040.000
6.480.000
244.000.000
 
***********************************

جدول شهریه دکتری شبانه و پردیس دانشگاهی دانشگاه سمنان

سال تحصیلی

گروه آموزشی

شهریه ثابت(ریال)

شهریه هر واحد متغیر (ریال)

شهریه هر واحد پایان‌نامه

کل شهریه برای دوره 4 ساله (ریال)

نظری

عملی

90-89

علوم انسانی

27.777.000 به ازای هر ترم مبلغ شهریه

250.000.000

سایر رشته ها

327.778.000 به ازای هر ترم مبلغ شهریه

295.000.000

91-90

علوم انسانی

30.000.000 به ازای هر ترم مبلغ شهریه

270.000.000

سایر رشته ها

36.667.000 به ازای هر ترم مبلغ شهریه

330.000.000

92-91

علوم انسانی

33.750.000

4.400.000

----

5.500.000

450.000.000

سایر رشته ها

38.250.000

4.750.000

6.250.000

5.750.000

550.000.000

93-92

علوم انسانی

33.750.000

4.400.000

----

5.500.000

450.000.000

سایر رشته ها

38.250.000

4.750.000

6.250.000

5.750.000

550.000.000

94-93

علوم انسانی

40.500.000

5.200.000

----

6.600.000

540.000.000

سایر رشته ها

45.900.000

5.700.000

7.500.000

6.900.000

660.000.000

95-94

علوم انسانی

48.600.000

6.240.000

----

7.920.000

648.000.000

سایر رشته ها

55.080.000

6.840.000

9.000.000

8.280.000

792.000.000

96-95

علوم انسانی

48.600.000

6.240.000

-----

7.920.000

648.000.000

سایر رشته ها

55.080.000

6.840.000

9.000.000

8.280.000

792.000.000

 

 

********************************************************************************

 قابل توجه داوطلبان محترم آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 95

 بدینوسیله جدول شهریه دوره های نوبت دوّم (شبانه)، پردیس دانشگاهی و مجازی (الکترونیکی) این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد  و دوره های نوبت دوم (شبانه) ، پردیس دانشگاهی در مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 96-95 به شرح زیر اعلام می گردد:

 

1) دانشجويان نوبت دوم (دوره شبانه) در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد ورودي سال تحصيلي 96-95

گروه آموزشي

شهريه ثابت نيمسال (ريال)

شهريه متغير براي هر واحد (ريال)

شهريه متغيرهر واحد پايان نامه (ريال)

نظري

عملي

نظري

عملي

علوم انساني

5.400.000

1.050.000

1.575.000

3.000.000

3.750.000

ساير رشته ها

6.000.000

1.200.000

1.800.000

3.000.000

3.750.000

 

2)  دانشجويان پرديس دانشگاهي در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد ورودي سال تحصيلي 96-95

گروه آموزشي

شهريه ثابت هر نيمسال (ريال)

شهريه متغير هر واحد درسي اصلي و تخصصي (ريال)

شهريه هر واحد پايان نامه (ريال)

جمع هزينه كل دوره دو ساله (چهار ترم) (ريال)

نظري

عملي

6.480.000

عملي

علوم انساني

25.200.000

3.168.000

-

216.000.000

ساير رشته ها

32.400.000

3.168.000

5.040.000

6.480.000

244.800.000

 

3) دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دوره مجازي ورودي سال تحصيلي 96-95

گروه آموزشي

شهريه هر نيمسال

جمع شهريه براي دوره دو ساله (چهار ترم) (ريال)

علوم انساني

31.500.000

126.000.000

ساير رشته ها

33.000.000

132.000.000

دانشجويان مقطع دكتري نوبت دوم و پرديس دانشگاهي ورودي سال تحصيلي 96-95
رديف
گروه آموزشي
شهريه ثابت نيمسال (ريال)
شهريه متغير براي هر واحد دروس اصلي (ريال)
شهريه هر واحد پايان نامه (ريال)
كل شهريه براي دوره 4 ساله (8ترم) ريال
نظري
عملي
1
علوم انساني
48.600.000
6.240.000
-
7.920.000
648.000.000
2
ساير رشته ها
55.080.000
6.840.000
9.000.000
8.280.000
792.000.000

    مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

Copyright  © 2017 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved