گلستانIدانشگاه سمنان
چهارشنبه ٠٧ آبان ١٣٩٩
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
امور مشمولین نظام وظیفه
نام و نام خانوادگی: محمدرضا طاهریان
عنوان پست سازمانی: امور مشمولین نظام وظیفه
شماره تلفن : 02331532045
 

شرح وظايف:

·        بررسی درخواست خروج از کشور دانشجویان

·         صدور برگه درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان جدید الورد

·        ترخیص دانشجویان سرباز جدید الورود

·        ثبت معافیت تحصیلی دانشجویان

·         ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل ، انصرافی و اخراجی

·        بررسی و صدور درخواست سنوات ارفاقی دانشجویان

·         ثبت و ایجاد محدودیت سنوات ارفاقی

·        احیاء معافیت تحصیلی دانشجویان بازگشت به تحصیل کمیسون استانی

·        صدور گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر معافیت تحصیلی برای دانشجویان

Copyright  © 2020 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved