گلستانIدانشگاه سمنان
چهارشنبه ٠٧ آبان ١٣٩٩
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
امور مالی
نام و نام خانوادگی: وحید دوست محمدی
عنوان پست سازمانی: امور مالی
شماره تلفن : 02331532033
 
نام و نام خانوادگی: سمیه آقایی
عنوان پست سازمانی: امور مالی
شماره تلفن : 02331532034
 

 

شرح وظايف:

·           تعریف و تنظیم و اعمال قوانین شهریه دانشجویان شبانه

·           انجام تسویه حساب مالی دانشجویان فارغ التحصیل، انصرافی و انتقالی

·           اعمال و اخذ شهریه از دانشجویان روزانه کارشناسی برای اخذ مجدد درس افتاده و یا حذف شده

·           اعمال و اخذ شهریه از دانشجویان روزانه مقطع کارشناسی برای دروس ترم تابستان

·           اعمال و اخذ شهریه برای سنوات اضافی دانشجویان روزانه

·           استرداد مبالغ اضافه واریزی دانشجویان

·           تنظیم لیست دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت ارائه به بنیاد شهید و امور ایثارگران در رابطه با کمک هزینه تحصیلی دانشجویان شبانه

 

 

Copyright  © 2020 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved