گلستانIدانشگاه سمنان
چهارشنبه ٠٧ آبان ١٣٩٩
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
امور دانش آموختگان
نام و نام خانوادگی: سهراب خورشیدیان
عنوان پست سازمانی: امور دانش آموختگان
شماره تلفن : 02331532035
 
نام و نام خانوادگی: مهدی رحیمیان فر
عنوان پست سازمانی: امور دانش آموختگان
شماره تلفن : 02331532036
 
نام و نام خانوادگی: رضا شهریاری پور
عنوان پست سازمانی: امور دانش آموختگان
شماره تلفن : 02331532037
 

شرح وظايف:

·          كنترل مدارك فراغت از تحصيل دانشجويان

·           تهيه گزارش كارشناسي پرونده دانشجويان

·           ارسال تاييديه فراغت از تحصيل و ريزنمرات به دانشگاهها و سازمانهاي مربوط

·           انجام مشاوره تحصيلي دانشجويان در حيطه وظايف

·           صدور گواهي موقت دانش آموختگان

·           صدور ريزنمرات دانش آموختگان

·           تهيه و تدوين كتاب يادمان دانش آموختگان در هر سال تحصيلي

·           بررسي و اعلام رتبه دانش آموختگان براساس ضوابط مربوط

·           بروزرساني اطلاعات دانشجويان در برنامه نرم افزاري

 

 

Copyright  © 2020 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved