گلستانIدانشگاه سمنان
سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
امور انتخاب واحد و ثبت نمرات
نام و نام خانوادگی: ریحانه خراسانی
عنوان پست سازمانی: امور انتخاب واحد وثبت نمرات
شماره تلفن : 02331532073
 
نام و نام خانوادگی: روح الله عظمت پناه
عنوان پست سازمانی: امور انتخاب واحد وثبت نمرات
شماره تلفن : 02331532072
 

شرح وظايف:

·         هماهنگی های لازم با گروه های آموزشی دانشکده ها و مدیریت  برنامه ریزی آموزشی دانشگاه درخصوص ارائه دروس

·         بررسی مشکلات دانشجویان در انتخاب واحد به صورت تکی و گروهی

·        اجرای احکام صادر شده توسط شورای آموزشی دانشگاه و کمیسیون موارد خاص دانشگاه و کمیته انضباطی

·        بررسی و هماهنگی های لازم درخصوص تقویم آموزشی نیمسال ها و تابستان

·        بررسی و ثبت دروس غیرحضوری دانشجویان ترم آخر

·        بررسی درخواست کاردانی دانشجویان و اجرای قوانین مربوط به آن

·        تهیه لیست عدم رعایت مقررات آموزشی و انجام اقدامات لازم درخصوص تعیین تکلیف این دسته از دانشجویان

·        اقدامات مرتبط با درس کارآموزی

·        ثبت فرم 8 دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی

·        هماهنگی لازم با دانشکده ها درخصوص ثبت غیبت کلاسی و غیبت امتحانی

·        صدور تاییدیه انتخاب واحد دانشجویان

·        هماهنگی لازم با مسئولین امتحانات دانشکده ها درخصوص آماده سازی صورتجلسه امتحانات

·        اجرای قوانین امتحان جامع و مرحله پیش درمانگاهی و درمانگاهی دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی

·        بررسی و اجرای قوانین دانشجویان جبران معدل

·        تطبیق واحد دانشجویان تغییررشته، مهمان در دانشگاه دیگر، مهمان دائم در دانشگاه دیگر و کنکور مجدد

·        تمدید و تایید پروژه های کارشناسی

 

 

Copyright  © 2020 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved