گلستانIدانشگاه سمنان
چهارشنبه ٠٧ آبان ١٣٩٩
 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امام علی(ع)
امور شوراها و کمیسیون ها
نام و نام خانوادگی: مهدی بیدختی
عنوان پست سازمانی: امورشوراها و کمیسیون ها
شماره تلفن : 02331532074
 

شرح وظايف:

·        بررسی درخواست های دانشجویی به منظور طرح در کمیسیون موارد خاص و ارجاع درخواست دانشجویان به واحدهای مختلف و تجمیع نظرات کارشناسان و نظر نهایی و آماده نمودن پرونده های کمیسیون موارد خاص

·        اجرای احکام صادره توسط کمیسیون موارد خاص برای دانشجویان در سامانه آموزش

·        صدور حکم اخراجی موقت و دائم دانشجویان

·        صدور مرخصی با/بدون احتساب در سنوات

·        اجرای ماده 12 آیین نامه آموزشی دانشگاه در خصوص شهریه افزایش سنوات

·        اجرای ماده  15 آیین نامه آموزشی دانشگاه در خصوص بررسی مدت مجاز تحصیلی دانشجویان و طرح در کمیسیون موارد خاص

·        اجرای ماده 17 آیین نامه آموزشی دانشگاه در خصوص احتساب مشروطی و محاسبه سنوات برای دانشجویان در صورت غیبت غیرموجه و حذف ترم

·        بررسی بازگشت به تحصیل دانشجویان منصرف از تحصیل و طرح موضوع در کمیسیون موارد خاص

·        انجام امور مربوط به انصراف دانشجویان و بازگشت به تحصیل آنان

·        تنظیم برنامه ثبت نام مقدماتی و تقویم آموزشی

 

 

Copyright  © 2020 Semnan University   edu.semnan.ac.ir . All rights reserved