اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
احترام  کاکو کارشناس مسئول امور آموزشي(مهمان و انتقال 31533033 3033
احمد  فهيمي فر فناوري اطلاعات آموزش 31533063 3063
بهجت  واعظي کارشناس آموزش 31533081 3081
پروين  مولايي کارشناس مسئول تحصيلات تکميلي 33654330-31533055 3055
كاظم نوري هفت چشمه مدير برنامه ريزي و هماهنگي آموزشي 33654321-31533069 3069
فرزين يغمايي مدير امور آموزشي دانشگاه 33654326 3077
حميدرضا  محمديان سمناني معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي 33654336
ريحانه  خراساني كارشناس امور آموزشي(انتخاب واحد) 31533073 3073
سميه  آقايي کارشناس امور آموزشي 31533034 3034
سميه  بهار کارشناس امورآموزشي (امور دانشجويان استعدادهاي درخش 31533060 3060
سميه  غريبي بايگان 31533031 3031
سميه قاضي کارشناس مسئول امور آموزشي (شوراها و کميسيون ها 31533074 3074

2 3 4